Course code STAT370

STAT370 Utvalgte emner i statistikk.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Thore Egeland
Medvirkende: Thore Egeland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig, men ikke 2018.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Målet med kurset er å gi studenten en introduksjon til et spesifikt anvendelsesområde for statistikk. Tema vil variere fra år til år, men fokus er biostatistikk. Temaet for 2018 er forløpig ikke bestemt, og annonseres seinere.
Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal studenten ha en god oversikt over anvendelsesområdet, og kunne analysere data og gjøre beregninger med områdets metoder på et avansert nivå. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger/dataøvinger.
Læringsstøtte:
Læreren er tilgjengelig enten ved direkte samtale eller via e-post (thore.egeland@nmbu.no). Kurset vil ha nettsider som regelmessig oppdateres. 
Pensum:
Utvalgte kapitler fra "A Statistical Approach to Genetic Epidemiology", Ziegler and König, Second edition, Wiley-Blackwell (2010).
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, med bestått / ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen.
Merknader:

Emnet tilbyr fordypning i relevante temaer som de øvrige STAT- eller BIN-emner i liten grad berører, og emnets innhold vil derfor variere fra år til år.

Emnet gis kun dersom det er ressurser til det.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 28 timer. Øvelser: 28 timer. Selvstudium: 94 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
En dobbeltime i uken. 
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått