Course code STAT370

STAT370 Utvalgte emner i statistikk. 2017: Statistiske metoder i genetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Thore Egeland, Petter Fredrik Mostad, Petter Fredrik Mostad
Medvirkende: Thore Egeland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Vårparallell.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Målet med kurset er å gi studenten en introduksjon til et spesifikt anvendelsesområde for statistikk. Tema vil variere fra år til år, men fokus er biostatistikk. I 2017 er temaet statistiske metoder i genetikk.

Stikkord: Mendel's lover, Hardy-Weinberg, genetiske kart, Haldane, IBD,  Algoritmer: Elston-Stewart og Lander Green, koblingsanalyse.

Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal studenten ha en god oversikt over anvendelsesområdet, og kunne analysere data og gjøre beregninger med områdets metoder på et rimelig nivå. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger/dataøvinger.
Læringsstøtte:
Læreren er tilgjengelig enten ved direkte samtale eller via e-post. Kurset vil ha nettsider som regelmessig oppdateres. 
Pensum:
Utvalgte kapitler fra "A Statistical Approach to Genetic Epidemiology", Ziegler and König, Second edition, Wiley-Blackwell (2010).
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, med bestått / ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen.
Merknader:

Emnet tilbyr fordypning i relevante temaer som de øvrige STAT- eller BIN-emner i liten grad berører, og emnets innhold vil derfor kunne variere fra år til år.

Emnet gis kun dersom det er ressurser til det.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 28 timer. Øvelser: 28 timer. Selvstudium: 94 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det blir en dobbeltime i uken. 
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått