Detaljer om emnet STAT370

STAT370 Utvalgte emner i statistikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Petter Fredrik Mostad, Petter Fredrik Mostad
Medvirkende: Thore Egeland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2015-2016
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått