Course code STAT360

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
M0-BIOEC Planlegging av masteroppgave NO 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
SPE-M-MR Spesialpensum 0
SPE-VET Spesialpensum 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
SPE-M-PV Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
FRIE-VETFORS Poster presentasjon: 0
VET350B Husdyrpraksis NO 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
M0-ØA Planlegging av masteroppgave NO 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
SPE-B-DS Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
SPE-B-AKVA Spesialpensum 0
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
KBM411 Poster på en konferanse EN 1
MINA411 Poster på en internasjonal konferanse EN 1
MINA414 Workshop EN 1
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
FYS476 Solenergi NO 10