Course code STAT330

STAT330 Analyse av kategoriske data

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ellen Sandberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Oddetalls-år
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 100
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2015V
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Poisson, binomiske og multinomiske fordelinger. Analyse av 2x2 tabeller og generelle toveis og treveis kontingenstabeller. Generaliserte lineære modeller. Logistisk og loglineær regresjon.
Læringsutbytte:
Kunne analysere tabelldata og binære data ved kjikvadrattester, loglineær regresjon, logistisk regresjon og multikategorisk logistisk regresjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneøvelser og obligatoriske innleveringer.
Læringsstøtte:
Lærer hjelper ved behov. Kan kontaktes på e-post: ellen.sandberg@nmbu.no
Pensum:
Alan Agresti : An Introduction to Categorical Data Analysis, 2. utg.
Forutsatte forkunnskaper:
Regresjon tilsvarende STAT200.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve, 3.5 t.
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensoppgavene og bestemmer karakter sammen med faglærer.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 28 t.

Regne-/dataøvelser: 28 t.

Oppgaver: 90 t.

Selvstudium: 154 t.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger: 2 timer pr. uke

Øvinger : 2 timer pr. uke

Eksamensdetaljer: :