Course code STAT330

STAT330 Analyse av kategoriske data

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ellen Sandberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Oddetalls-år
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 100
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2015V
Emnets innhold:
Poisson, binomiske og multinomiske fordelinger. Analyse av 2x2 tabeller og generelle toveis og treveis kontingenstabeller. Generaliserte lineære modeller. Logistisk og loglineær regresjon.
Læringsutbytte:
Kunne analysere tabelldata og binære data ved kjikvadrattester, loglineær regresjon, logistisk regresjon og multikategorisk logistisk regresjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneøvelser og obligatoriske innleveringer.
Læringsstøtte:
Lærer hjelper ved behov. Kan kontaktes på e-post: ellen.sandberg@nmbu.no
Pensum:
Alan Agresti : An Introduction to Categorical Data Analysis, 2. utg.
Forutsatte forkunnskaper:
Regresjon tilsvarende STAT200.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske oppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve, 3.5 t.
Sensor:
Sensor godkjenner eksamensoppgavene og bestemmer karakter sammen med faglærer.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 28 t.

Regne-/dataøvelser: 28 t.

Oppgaver: 90 t.

Selvstudium: 154 t.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger: 2 timer pr. uke

Øvinger : 2 timer pr. uke

Eksamensdetaljer: :