Detaljer om emnet SPE-PHD-REAL

SPE-PHD-REAL Spesialpensum:

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Første gang: Studieår 2017-2018
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :