Course code SPE-PHD-MINA

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
VU-EIE263 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, bachelor NO 7.5
VU-EIE270 Eiendomsforståelse for planbehandlere og arealplanleggere NO 7.5
VU-EIE276 Eiendom fra A til Å NO 7.5
LAA233 Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging NO 7.5
VU-EIE363 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, master NO 7.5
VU-EIE376 Eiendom fra A til Å NO 7.5
BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II EN, NO 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF230 Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser EN 7.5
BUS280 Privat- og næringsforsikringer NO 7.5
VU-EIE262 Eiendom og jus NO 7.5
M60-HP Masteroppgave 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-IMP Masteroppgave 60
M60-FOL Masteroppgave EN, NO 60
AQUAMT10 Master's degree thesis NO 60
M60-BA Masteroppgave 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-AIM Masteroppgave 60
M60-AQFOOD Masteroppgave EN, NO 60
M60-ARE Masteroppgave 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-FIM Masteroppgave 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-BYREG Masteroppgave 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-EIE Masteroppgave 60
M60-EUTV Masteroppgave 60
M60-IPD Masteroppgave 60
M60-MAT Masteroppgave 60
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-MR Masteroppgave 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-MINA Masteroppgave EN, NO 60
M60-VM Masteroppgave 60
M60-MF Masteroppgave 60