Detaljer om emnet SPE-PHD-INA

SPE-PHD-INA Spesialpensum:

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2017V
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :