Course code SPE-M-RB

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2014 - 2015 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
VET302 Cellebiologi NO 27
VET301 Dyrenes biologi NO 7.5
VANN301 Vannforurensning II NO 5
VANN300 Vannforurensning I NO 15
VANN220 Vannressurser og vannforsyning NO 5
VANN211 Limnologiske metoder NO 5
VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi NO 10
VANN200 Hydrologi EN, NO 10
TRE300 Treteknologi NO 15
TRE210 Trelastindustri NO 10
TRE200 Treteknologi I NO 5
TPS210 Transport av væsker og gasser NO 10
TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs NO 15
TMPP251 Energi og Prosessteknikk NO 5
TMPP100 Olje og gass - produksjon og prosessering NO 5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 10
TMPA210 Agroteknologi NO 5
TMP399 Prosjektarbeid NO 10
TMP301 Maskin- og produktutvikling NO 15
TMP299 Design, prosjektarbeid EN, NO 5
TMP270 Maskin- og kjøretøydynamikk NO 5
TMP261 Varme og strømningssimulering EN 5
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer NO 10
TMP160 Teknisk design NO 5
TIP300 Konsept og produktrealisering NO 15
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D NO 10
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne NO 5
TIP100 Teknisk innovasjon NO 5
TILOFV06 Offentlig veterinærmedisin/rettslære tilleggsveterinær NO 4.5
TILLML06 Legemidellovgivning for tilleggsutd NO 6
THT330 Vegteknologi NO 15
THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi EN 10
THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs EN 15
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer NO 15
THT299 Miljøteknologi, prosjektarbeid EN, NO 5
THT291 Avfallsteknologi NO 10
THT283 Bærekraftige avløpsløsninger - desentrale-, natur- og kretsløpsbaserte systemer EN 10
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
THT281 Dimensjonering og utforming av småskala og desentrale VA-løsninger EN 5
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning NO 15
THT272 Renseteknologi for vann og avløp- internasjonalt: grunnkurs EN 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs NO 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger NO 10
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs NO 5
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10
THT100 Kommunalteknikk NO 5
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
TBM250 Elementmetoden EN, NO 10