Course code SPE-B-AKVA

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i synkende rekkefølge Studiepoeng
BIN310 Utvalgte emner i genomanalyse EN, NO 10
BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk EN 10
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk EN 5
BINT300 Internship plantevitenskap EN, NO 10
BINT301 Internship husdyrvitenskap EN, NO 10
BINT302 Internship akvakultur EN, NO 10
BINT303 Internship fôrteknologi EN, NO 10
BIO100 Cellebiologi NO 5
BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi NO 5
BIO120 Genetikk introduksjonskurs NO 10
BIO130 Generell mikrobiologi I NO 5
BIO140 Innføringsemne i biologi NO 5
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter NO 5
BIO210 Molekylærbiologi NO 10
BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi NO 5
BIO223 Evolusjonsbiologi NO 10
BIO230 Generell mikrobiologi II NO 10
BIO233 Eksperimentell miljømikrobiologi NO 10
BIO234 Miljømikrobiologi NO 5
BIO235 Bioteknologi og kjemi i næringslivet NO 5
BIO244 Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering EN, NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
BIO248 Planteforedling NO 10
BIO300 Mikroskopiteknikker EN, NO 10
BIO301 Avansert cellebiologi EN 10
BIO314 Fiskens fysiologi og tilpasninger EN, NO 5
BIO320 Utviklingsbiologi EN, NO 5
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 10
BIO322 Molekylær genomanalyse EN, NO 10
BIO324 Plantenes tilpasning EN, NO 10
BIO325 CRISPR genome editing EN 10
BIO326 Genomsekvensering; verktøy og analyser EN, NO 10
BIO330 Mikrobiell økologi og fysiologi EN, NO 10
BIO332 Eksperimentell molekylær mikrobiologi EN, NO 10
BIO334 Virologi EN, NO 5
BIO335 Anvendt biokatalyse og bioraffinering EN, NO 5
BIO336 Mykologi EN, NO 5
BIO337 Biogassteknologi EN, NO 5
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering EN, NO 5
BIO351 Genetisk modifiserte planter - case studier EN, NO 5
BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning EN, NO 10
BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 15
BOT100 Plantediversitet NO 5
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi NO 5
BOT200 Plantefysiologi EN, NO 10
BOT201 Produksjonsfysiologi EN, NO 5
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi NO 5
BOT230 Planteøkologi og diversitet NO 10
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10