Course code PRAKS02

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
DYR208 Profesjonsetikk NO 2
DYR209 Bacheloroppgave NO 15
DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving NO 5
DYR211 Avsluttende klinisk praksis NO 16.5
DYR214 Laboratoriediagnostikk NO 5
ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi NO 5
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
ECN110 Innføring i mikroøkonomi NO 5
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I NO 5
ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II NO 5
ECN140 Økonomisk historie NO 5
ECN170 Miljø- og ressursøkonomi NO 5
ECN180 Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft NO 5
ECN201 Econometrics EN 10
ECN204 Introduksjon til atferdsøkonomi NO 5
ECN210 Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd NO 10
ECN211 Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt NO 10
ECN222 Makroøkonomi II EN, NO 10
ECN230 Internasjonal økonomi EN 10
ECN260 Landbrukspolitikk I NO 5
ECN261 Landbrukspolitikk II NO 5
ECN263 Matvaremarkeder og politikk NO 5
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder EN 10
ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori EN 10
ECN280 Energiøkonomi EN 10
ECN301 Økonometrisk metode EN 10
ECN302 Matematikk for økonomer EN 5
ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger EN 5
ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi EN 10
ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi EN 5
ECN306 Økonomi og bærekraft EN 5
ECN311 Microeconomics III EN 10
ECN312 Industri- og markedsstruktur EN 5
ECN320 Makroøkonomi III EN 5
ECN330 Økonomisk integrasjon og internasjonal handel EN 10
ECN350 Utvikling og globale utfordringer EN 10
ECN352 Fattigdom EN 10
ECN372 Klimaøkonomi EN 10
ECN375 Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser EN 10
ECN376 Naturressurs- og miljøøkonomi - anvendelser EN 5
ECN380 Energimarkeder og regulering EN 10
ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I EN 5
ECN401 Temaer innen miljøøkonomi II EN 10
ECN410 Mikroøkonomisk teori EN 10
ECN450 Utvikling og Globale Utfordringer EN 10
ECN472 Klimaøkonomi EN 10
ECOL100 Grunnleggende økologi NO 5
ECOL200 Generell økologi EN, NO 10
ECOL201 Økologisk fordypningsoppgave EN, NO 5
ECOL300 Naturvitenskapelig metode EN 5