Course code PRAKS02

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
FYS375 Energiteknologi, lab NO 10
ECN280 Energiøkonomi EN 10
MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk EN, NO 10
INN331 Enternship NO 10
INN340 Entreprenørskap i praksis NO 15
INN340 Entreprenørskap i praksis NO 20
EDS104 Environmental and Sustainability Science EN 10
FHV320 Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer NO 15
HFH200 Ernæring av hest NO 5
HFE212 Ernæring av hund og katt NO 5
HFE302 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere NO 15
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
VET305 Ernæringslære NO 7.5
HFX221 Etologi hos hund og katt NO 5
HET320 Etologi hos hund og katt II NO 5
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
VU-LAA330 Etter - og videreutdanningskurs i grøntanleggsforvaltning NO 5
EDS382 Europeisk sikkerhet og EUs makt og rolle EN 10
NOVA-403 Evaluering av diagnostiske tester (i epidemiologisk forskning) EN 3
HFX209 Evolusjonsbiologi NO 10
BIO323 Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance EN 5
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon EN 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
BUS133 Excel for økonomer NO 5
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag NO 25
PPFD300 Fagdidaktikk i realfag NO 30
PPFD302 Fagdidaktikk i realfag 1 NO 15
PPFD303 Fagdidaktikk i realfag 2 NO 15
PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
VET308 Farmakologi og toksikologi NO 15
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN, NO 10
ECN352 Fattigdom EN 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
GMGD211 Feltkurs i geomatikk NO 10
FHV365 Feltstudie i Tanzania EN 10
EDS381 Feminist and Critical IR Theory EN 10
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
MVI320 Fisketeknologi NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
FHV330 Folkehelsevitenskap NO 15
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser NO 5
PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk/yrkesdidaktikk i naturbruk NO 20