Course code PPFO403

PPFO403 Bærekraftig utvikling i skole og lærerutdanning. Perspektiver på forskning og utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Astrid Tonette Sinnes
Medvirkende: Knut Omholt, Erik Knain, Birgitte Bjønness
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: -
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2016V
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Gjennom kurset vil vi belyse ulike innfallsvinkler til utvikling av kompetanser for en bærekraftig utvikling i skolen. Vi vil diskutere sammenhenger mellom endringer som må skje i både skole og lærerutdanning for å oppnå en utdanning for bærekraftig utvikling. Problemstillinger som vil bli diskutert i kurset vil blant annet være hva utdanning for bærekraftig utvikling er i skole og lærerutdanning, hvordan vi kan jobbe tverrfaglig i skole og lærerutdanning blant annet gjennom fokus på inquiry based learning og SSI. Vi vil også belyse endringer som må skje både på et personlig nivå for å oppnå en mer bærekraftig utvikling samt diskutere fremtidsscenarier og hvordan vi kan jobbe med disse i skole og lærerutdanning.
Læringsutbytte:
Studentene skal gjennom kurset få kjennskap til forskning innen utdanning for bærekraftig utvikling og hva denne forskningen kan si om utvikling av praksis i skole og lærerutdanning.
Læringsaktiviteter:
Kurset vil organiseres i form av egenarbeid knyttet til et essay og en 2-dagers samling. Studentene vil i forkant av samlingen forberede utkast til et essay hvor problemstillinger innenfor egen forskning diskuteres i forhold til teori om kompetanser for bærekraftig utvikling.  På samlingen vil essayene legges frem og diskuteres. I samlingen vil det også bli gitt noen forelesninger knyttet til kursets tema. I forkant og etterkant av samlingen jobber studentene med egne essay støttet gjennom veiledning og skrivegrupper.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Liste over litteraur deles ut.
Vurderingsordning:
Skriftlig essay på 10 sider (max 4000-6000 ord). Bestått/Ikke bestått.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: :