Course code PPFD302

PPFD302 OFA Fagdidaktikk i realfag 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Birgitte Bjønness
Medvirkende: Astrid Tonette Sinnes, Nina Elisabeth Arnesen, Aksel Hugo, Edgar Bostrøm, Erik Knain, Edvin Østergaard, Margrethe Naalsund, Solveig Strangstadstuen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet er for studenter tatt opp til PPU, heltid og deltid i OFA.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Temaer: Skole og læring for bærekraftig utvikling. Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring i realfagene med støtte i fagdaktiske prinsipper og teorier. Fenomenbasert undervisning. Utforskende arbeidsmåter. Uformell og formell vurdering av kompetanse og grunnleggende ferdigheter. Begrepslæring og representasjonsformer i faget. Yrkesretting av realfagene. De didaktiske prinsippene induktiv læring og erfaringslæring.
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne legge til rette for og begrunne undervisning og læring i realfag med støtte i fagdidaktiske prinsipper, teorier og egne erfaringer. For mer informasjon: Se Rammeplan for PPU og Fagplan for PPU, NMBU.
Læringsaktiviteter:
Emnet er praksisbasert og samarbeidsbasert med refleksjon over praksis og teori. Emnet er nettstøttet.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene.
Pensum:
Oversikt over kurslitteratur deles ut ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i realfagene (naturfag, matematikk, biologi, fysikk, geologi og/eller kjemi).
Obligatorisk aktivitet:
Sikkerhetskurs.
Vurderingsordning:
Fagdidaktisk oppgave.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og er sensor på oppgaven.
Merknader:
Samarbeid i OFA - Oslofjordalliansen
Normert arbeidsmengde:
450 timer totalt.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet består av til sammen 3 samlinger på 4 eller 5 dager pr samling fordelt over høstsemesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått