Course code PPDA400A

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET353 Dyrevelferd 9
VET332 Prosjektrelatert retning NO 8.5
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
BUS362 Corporate Tax and Sustainability EN 7.5
LAA233 Landskapsprosjekter - gjennomføring og prosjektledelse NO 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-BA Masteroppgave 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-KB Masteroppgave EN, NO 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-MAT Masteroppgave 60
M60-MATH Masteroppgave 60
M60-MINA Masteroppgave EN, NO 60
M60-VM Masteroppgave 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-UA Masteroppgave i Urbant landbruk EN, NO 60
M60-GS Masteroppgave EN, NO 60
M60-RAD Masteroppgave EN, NO 60
M60-IØ Masteroppgave 60
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5