Course code PPDA400A

PPDA400A Diskursanalyse av skolefagenes praksiser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Erik Knain
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Annet, ved behov.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
15
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, januarblokka, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: Studenter tilknyttet forskerskolen Nated.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil bygge på både pragmatiske og sosialsemitiske perspektiver i analyse av både ansikt-til-ansikt interaksjon i klasserommet (læring som endring i diskurs) og på verdier og normer som virker styrende i utdanningsdiskursr. Interaksjon mellom personlige, mellompersonlige og institutsjonelle rammer og nivåer av analyse vil bli trukket inn i kurset.
Læringsutbytte:
Deltakerne skal få innsikt på avansert nivå i sentrale begreper og teori om diskursanalyse fortrinnsvis gjennom metoder basert på pragmatisk og sosialsemiotisk språkteori. Studentene skal få øvelse i å anvende sentrale begreper og teori på data i egne PhD prosjekter. De skal kunne vurdere hensiksmessigheten av diskursanalyse i forskning og delta i diskusjoner i det utdanningsvitenskapelige forskningsfeltet knyttet til diskursanalyse.
Læringsaktiviteter:
Seminar med forelesninger og workshop (2 dager), framlegg og tilbakemelding på utkast til paper (1 dag).
Læringsstøtte:
Wiki blir opprettet for kurset
Pensum:

Foreløpig Pensumliste:

Forskerkurs: Diskursanalyse av skolefagenes praksiser

Pre-readings

Byhring, A. K., Knain, E. (in progress) Purpose, multiple voices and textual resources for handling complexity.

van Dijk, T. A. (2009). Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis (pp. 62-86). Los Angeles: Sage.

Garrison, J. (2001). An introduction to Dewey¿s theory of functional ¿trans-action¿: An alternative paradigm for Activity theory. Mind, Culture, and Activity, 8(4), 275-296.

Jewitt, C., Kress, G., Ogborn, J., Tsatsarelis, C. (2001) Exploring Learning Through Visual, Actional and Linguistic Communication: the multimodal environment of a science classroom. Educational Review, 53(1), 5-18.

Knain, E. (2001). Ideologies in school science textbooks. International Journal of Science Education, 23(3), 319-329.

Knain, E. (2005). Identity & genre literacy in high-school students' experimental reports. International Journal of Science Education, 27(5), 607-624.

Lundqvist, E., Almqvist, J. & Östman, L. (2009). Epistemological norms and companion meanings in science classroom communication. Science Education, 93(5), 859-874.

Lemke, J. L. (2012). Analyzing Verbal Data: Principles, Methods, and Problems. In B. J. Fraser, K. Tobin & C. J. McRobbie (Eds.), Second International Handbook of Science Education (pp. 1471-1484). Dordrecht: Springer.

Martin, J. R., & Rose, D. (2007). Working with Discourse. Meaning Beyond the Clause. London and New York: Continuum, kap. 1 s. 1-23.

Miller, C. R. (1994). Genre as Social Action. In A. Freedman & P. Medway (Eds.), Genre and the New Rhetoric (pp. 23-42). London: Taylor & Francis.

Quennerstedt, Mikael (2008). Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter. Utbildning och Demokrati, 17(3), 89-112.

Wickman, P.-O. & Östman, L. (2002b). Learning as discourse change: a sociocultural mechanism, Science Education, 86(5), 601-623.

Wodak, R., & Meyer, M. (2009). Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Methodology. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis (pp. 1-33). Los Angeles: Sage.

Öhman, J. & Östman, L.  (2007). Continuity and change in moral-meaning making: A transactional approach. Journal of Moral Education, 36(2), 151-168.

Östman, L. & Almqvist J.(2010): What do values and norms have to do with Scientific literacy. In Linder, C; Östman, L; Roberts, D.A.; Wickman, P-O; Erickson, G. & MacKinnon, A (Eds.), Exploring the Landscape of Scientific Literacy, pp. 160-175. New York: Routledge.

Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjennskap til kvalitativ forskningsmetode på masternivå
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på 3 seminardager
Vurderingsordning:
Paper maks 5000 ord hvor studenter bruker metoder på data i eget PhD prosjekt
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Kurset gis ikke ved færre enn fem meldte studenter.
Normert arbeidsmengde:
150 t
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Med innlevert paper teller kurset som 5 stp. (PPD400A) Uten innlevert paper teller kurset som 2 stp. (PPD400B)
Undervisningstid:
20 timer
Eksamensdetaljer: :