Course code PLV320

PLV320 Plantepatologi i en verden i forandring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Anne-Marte Tronsmo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Dette emnet tilbys ikke i 2014</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Maksimum antall studenter er 24 -30, avhengig av kursfasilitetene


Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka. (NB: Tilbys ikke i 214
Første gang: Studieår 2008-2009
Siste gang: 2014V
Fortrinnsrett: Masterstudenter på NOVA masterstudiet \"NorPath"\ Studieprogram Plantevitenskap, studieretning plantepatologi
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innholdet i emnet vil kunne skreddersys i en viss grad, tilpasset behov og interesse hos den enkelte student . Det vitenskaplige grunnlaget for plantepatologi vil bli forklart i forelesninger og seminarer. Et spesielt fokus vil bli lagt på hvordan plantesykdommer har hatt betydning menneskeheten fra et hisorisk perspektiv. Seminarer og gruppediskusjoner vil dekke grunnleggende terminologi og filosofi, og gi perspektiv på bekjempelse av plantesykdommer. Karrieremuligheter vil kunne diskuteres med lokale gjesteforelesere. Gjennom felt og laboratorieøvelser vil studentene kunne studere plantykdommer fra felt-perspektiv. Studentene skal observere symptomer og tegn på plantesykdommer, samle materiale før etterfølgene laboratoreie- øvelser, og få innføring i grunnleggende laboratoriemetoder som brukes i plantepatologi. Link til Norpath hjemmeside: http://www.nova-university.org/NorPATH/index.htm


Læringsutbytte:

Hovemålsettingen med emnet er både å gi bredde og en viss fordypning i plantepatologi sett i et samfunnsmessig perspektiv. Når studentene har fullført emnet skal de: - Gjøre rede for de grunnleggende konseptene i plantepatologi - Beskrive den samfunnsmessige betydningen av plantesykdommer - Være kjent med metoder man bruker for å løse plantepatologiske spørsmål på en vitenskaplig måte - Diskutere tiltak mot plantesjukdommer fra ulike perspektiv, med hensyn international handel, klima endringer og bærekraftig produksjon Dette kurset er introduksjonsemnet i NorPATH master programmet, and tilleggsmålsettinger omfatter utarbeiding av individuelle studieplaner, muligheter for masteroppgaver, både tema og sted, samt orientering om ulike karrieremuligheter innen plantepatologi.


Læringsaktiviteter:
Forelesninger, feltvandringer, diagnostisering, øvinger, selvstudium, gruppearbeid, studentpresentasjoner i plenum Kontakt: anne-marte.tronsmo@nmbu.no
Læringsstøtte:
Lærere fra alle de nordiske landene vil være til stede underhele intensiv kurset, og tilgjengelige forråd og veiledning.
Pensum:
Kontakt: anne-marte.tronsmo@umb.no
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i biologiske fag eller nærliggende, eller minimum 180 ECTS derav 90 ECTS i naturvitenscaplige fag. Minst 5 ECTS av hver av fagene plantefysiologi, mikrobiologi, genetikk samt floristikk og faunistikk.
Anbefalte forkunnskaper:
Innføringskurs i plantepatologi eller plantevern/plantehelse
Obligatorisk aktivitet:

Tilstedeværelse og deltagelse i all undervisning.


Vurderingsordning:

Studentens rapporter, seminarer og presentasjoner i plenum er grunnlaget for den langsgående vurderinga.


Sensor:

Professorer i pantepatologi fra 4 nordiske universitet vil vurdere studentenes prestasjoner .


Merknader:

Dette er introduksjonsemnet i NorPath masterprogrammet (NOVA master) Emnet alternerer mellom universitetene som er med i consortiet: - UMB, Norge - SLU, Sverige - KU-Life, Danmark - HU-AF, Finland Link til NorPath kan finnes via NOVA: http://www.nova-university.org


Normert arbeidsmengde:

Totalt: 150 timer Forelesninger: ca 20 t Seminarer ca 10 t Øvelser ca 20 t Prosjekt- og gruppearbeid: ca 15t Utferder: ca 20 t Rapporter ca 15 t Selvstudium, forberedelser til egne presentasjoner og seminarer: ca 50t


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:

Muligens noe overlapp med PLV220. Ingen ECTS reduksjon


Undervisningstid:

Forelesninger: ca 25 t Seminarer ca 10 t Øvelser ca 20 t Prosjekt//gruppearbeid: ca 15t Utferder: ca 30 t


Eksamensdetaljer: :