Course code PJH370

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
MVI382A Alkoholholdig drikke EN, NO 5
MVI386 Meieriteknologi øvingskurs EN, NO 5
EDS389 Ruling the World by Numbers: Knowledge and Politics in International Development EN 5
MVI387 Ingredienser fra melk EN, NO 5
EIE280 Land rights NO 5
MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi EN, NO 5
MVI393 Kjemisk mattrygghet EN, NO 5
MVI394 Molekylær ernæring EN, NO 5
MVI481 Kjøtt- råvare og teknologi EN, NO 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
MVI484 Fra melk til ost EN 5
NATF200 Vern og forvaltning av norsk natur NO 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling NO 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap EN, NO 5
INN210 Nyskaping NO 5
INN200 Økonomistyring NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
INF121 Datavitenskap innføringsemne EN 5
LAA251 Romlig struktur og dynamikk, innføring NO 5
IND300 Eksperter i team NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt NO 5
IND230 Kvalitetsstyring NO 5
LAA270 Detaljplanlegging for gang, sykkel og kollektivtransport i byområder NO 5
LAA312 Seminar i landskapsarkitekturteori NO 5
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser NO 5
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt NO 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
INN310 Industrielle rettigheter EN, NO 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
HFX219 Forsøksdyrlære NO 5
JORD212 Jordanalyse NO 5
JUS110 Innføring i eiendomsjus NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
JUS102 Forretningsjus I NO 5
JUS100 Juridisk metode og norsk rettssystem NO 5
JUS311 Overføring av fast eiendom NO 5
JORD231 Gjødslingsplanlegging NO 5
JUS320 Plan- og bygningsrett NO 5
JORD213 Kjemiske og fysiske jordanalyser EN 5
JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess NO 5
KJM352 Stråling og strålevern EN, NO 5
JUS332 Jordskifteprosess NO 5