Course code PJH370

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag NO 25
PPFD300 Fagdidaktikk i realfag NO 30
PLV420 NOVA ph.d.-kurs i plantepatologi EN 5
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
PLV321 Plantepatologi EN 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PLV200 Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk NO 15
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus EN, NO 10
PJH340 Kvalitet i matplanter EN, NO 10
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer EN, NO 15
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus EN, NO 5
PJH250 Produksjon i veksthus EN, NO 10
PJH240 Grønnsaker og potet - biologi og dyrking NO 10
PJH230 Frukt og bær NO 10
PJH212 Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn EN, NO 10
PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap NO 5
PHI403 Kausalitet og vitenskap EN 10
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II EN 10
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
PHI302 Kausalitet og vitenskap EN 5
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar NO 5
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon EN 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie NO 10
PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel NO 10
PHG213 Landskapsplanter - identifikasjon og egenskaper NO 15
PHG113 Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi NO 10
PHG112 Natur og livskvalitet - bruk av dyr, planter, skog og landskap NO 10
PHDLAS Laboratory Animal Science NO 6
PHDEPI2 Nordic postgraduate course in veterinary epidemiology, Part 2 NO 4
PHDARTIKKEL Artikler NO 1.5
PATOLO09-200 Patologi - praktisk muntlig eksamen NO 7.5
PATOLO09-100 Patologi - skriftlig eksamen NO 7.5
PAE302 Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer EN 30
PAE301 Agroecology: Working with the complexity of farming systems EN 5
OFFVET07 Offentlig veterinærmedisin NO 4.5
OBKSMD07 Obligatorisk klinikk - smådyr NO 20
NOVA-403 Evaluering av diagnostiske tester (i epidemiologisk forskning) EN 3
NOVA-402 Fôrprosessering og ernæring - alternative og konvensjonelle råvarer EN 5
NOVA-401 Strategier for beslutningsorientert ressursregistrering i et bærekraftig skogbruk EN 3
NOVA-400 Lineærmodellar i husdyravl 3
NOVA-300 NOVA Master course 0
NATF350 Interaksjoner mellom mennesker og vilt EN 5
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10