Course code PJH350

PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Sissel Torre
Medvirkende: Hans Ragnar Gislerød
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter
Undervises i periode:
Høstparallell ¿ år med oddetall.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Fordypning i følgende sentrale tema: 1. Gjødsling og gjødselplanlegging for veksthuskulturer 2. Vekst- og utviklingsfysiologi, fokus på transpirasjon, fotosyntese, kontroll av vegetativ og generativ vekst 3. Kvalitet hos veksthusprodukter og hvordan klimafaktorer innvirker på ulike kvalitetsegenskaper. 4. Energiforbruk og veksthusteknologi Teoretiske og praktiske problemer i forbindelse med gjødselplanlegging, klimastyring, energiøkonomisering, vekst, avling, omsetning og kvalitetssikring av veksthusprodukter vil bli gjennomgått. Uregelmessig vekst og avling, skadesymptomer, dårlig plantekvalitet og holdbarhet vil bli drøftet i forhold til klimafaktorer og næringsstatus.
Læringsutbytte:
Emnet vil gi studentene innsikt i samspillet mellom planter og miljøfaktorer (abiotisk og biotisk) ved produksjon i regulert klima. Studentene skal kunne anvende plantefysiologisk kunnskap for å forstå og løse biologiske og teknologiske problemstillinger i veksthusproduksjon. Emnet vil gi en bred kunnskap om hvordan strategier for bruk av lys, ulike temperaturregimer, luftfuktighet og CO2 regulering, dyrkingsmedier og næringstilgang påvirker vekst, avling, plantesykdommer samt energiforbruk i veksthus. Etter endt emne skal studentene forstå hva som kreves for å produsere miljøvennlige veksthusprodukter av høy kvalitet og god holdbarhet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, case studies og utferder til aktuelle produksjons- og omsetningsbedrifter.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Vitenskaplige artikler + kapitler fra boka \"Mineral Nutrition of higher plants\" (Ed. Horts Marschner) og \"Physicochemical and environmental plant physiology\" (Park S. Nobel).
Forutsatte forkunnskaper:
PJH250, BOT130, BOT200, BOT201
Obligatorisk aktivitet:
Utferder
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen (70%) og skriftlige prøver (30%). Begge eksamensdeler må være bestått
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesning per uke, case studies innen valgte tema, 2 utferder
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått