Detaljer om emnet PJH350

PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Sissel Torre
Medvirkende: Sheona Noemi Innes, Hans Ragnar Gislerød
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: År med oddetall, gis ikke høsten 2019
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell, år med oddetall. Gis ikke høsten 2019.
Første gang: Studieår 2013-2014
Emnets innhold:
Fordypning i følgende sentrale tema: 1. Gjødsling og gjødselplanlegging for veksthuskulturer 2. Vekst- og utviklingsfysiologi, fokus på transpirasjon, fotosyntese, kontroll av vegetativ og generativ vekst 3. Kvalitet hos veksthusprodukter og hvordan klimafaktorer innvirker på ulike kvalitetsegenskaper. 4. Energiforbruk veksthusteknologi, klimastyring, energiøkonomisering, vekst, avling, omsetning og kvalitetssikring av veksthusprodukter vil bli gjennomgått. Uregelmessig vekst og avling, skadesymptomer, dårlig plantekvalitet og holdbarhet vil bli drøftet i forhold til klimafaktorer og næringsstatus.
Læringsutbytte:
Emnet vil gi studentene innsikt i samspillet mellom planter og miljøfaktorer (abiotisk og biotisk) ved produksjon i regulert klima. Studentene skal kunne anvende plantefysiologisk kunnskap for å forstå og løse biologiske og teknologiske problemstillinger i veksthusproduksjon. Emnet vil gi en bred kunnskap om hvordan strategier for bruk av lys, ulike temperaturregimer, luftfuktighet og CO2 regulering, dyrkingsmedier og næringstilgang påvirker vekst, avling, plantesykdommer samt energiforbruk i veksthus. Etter endt emne skal studentene forstå hva som kreves for å produsere miljøvennlige veksthusprodukter av høy kvalitet og god holdbarhet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, case studies og utferder til aktuelle produksjons- og omsetningsbedrifter.
Pensum:
Vitenskaplige artikler + kapitler fra boka \"Mineral Nutrition of higher plants\" (Ed. Horts Marschner) og \"Physicochemical and environmental plant physiology" (Park S. Nobel).
Forutsatte forkunnskaper:
PJH250, BOT130 og  BOT200 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Utferder
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen (70%) og skriftlige prøver (30%). Begge eksamensdeler må være bestått
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Emnet er under revisjon. Gis ikke høsten 2019. Neste gang høsten 2021.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer forelesning per uke, case studies innen valgte tema, 2 utferder
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått