Course code PJH340

PJH340 Kvalitet i matplanter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Anne-Berit Wold
Medvirkende: Siv Fagertun Remberg, Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>År med partall</p><p><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

minimum 5 studenter


Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.


Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: <p>Masterstudenter i Plantevitenskap, Biologi, Matvitenskap</p><p><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset vil ha fokus på planter som benyttes som mat til mennesker. Dette inkluderer frukt, bær, grønnsaker, potet og cerealier. Viktige ernæringsmessige og helsemessige komponenter i matplanter vil bli belyst. Planteprodukters rolle i human ernæring og hvilke metoder som benyttes for å dokumentere påstandene om utvalgte matplanter og enkeltkomponenters positive effekt på menneskers helse. Faktorer som påvirker innholdet av ulike forbindelser i planter som genetisk variasjon, og miljømessige faktorer som dyrkingsmiljø og klimafaktorer vil være sentrale emner. Videre vil det bli lagt vekt på hvilke oppgaver de ulike komponentene har i plantene, samt mekanismer for hvordan de virker i menneskekroppen.


Læringsutbytte:

En kandidat som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte - Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å videreutvikle og fremskaffe ny kunnskap innen fagområdet - Kunne kommunisere om faglige problemstilling og drøfte mulige løsninger med spesialister på området - Kunne formidle faglige problemstillinger og tilgjengelig kunnskap til allmennheten Kunnskaper: - Ha kunnskaper om hvilke egenskaper som knyttes til kvalitet i matplanter - Ha kunnskaper om hvordan disse påvikes gjennom genetisk variasjon og miljøfaktorer - Ha kunnskaper om hva som ligger til grunn for å knytte enkelt komponenter i matplanter til helseeffekter Ferdigheter: - Kunne bistå næringsmiddelindustrien i valg av riktig råvare og kunnskap om denne - Kunne gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid med tanke på å frembringe ny kunnskap innen fagområdet


Læringsaktiviteter:

Forelesninger, laboratorieøvelser og studentpresentasjoner av aktuelle tema.


Læringsstøtte:

Pensum:

Aktuelle læreboker og vitenskapelige artikler


Forutsatte forkunnskaper:

BOT130


Obligatorisk aktivitet:

Laboratorieøvelser og studentpresentasjon


Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen teller 100%.


Sensor:

Ved avsluttende skriftlig eksamen skal ekstern sensor foreta vurdering av kandidatene.


Merknader:

Normert arbeidsmengde:

ca 300 timer


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:

Undervisningstid:

4 timer i uka med forelesninger og laboratorieøvelser


Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått