Course code PHI404

PHI404 Tverrfaglighet og ekspertuenighet i forskning på bærekraft

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Rani Lill Anjum, Elena Rocca
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Kurset gis kun i juniblokka 2020.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Juniblokka og siste gang i 2020.
Første gang: Studieår 2019-2020
Siste gang: 2020V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Se engelsk beskrivelse for detaljer om kurset.

Utvalgte tema:

- hvordan bryte ned barrierer for tverrfaglig samarbeid

- filosofisk bias som kilde til faglige kontroverser

- metodologiske spenninger innad i og mellom fagdisipliner

- sosialt ansvar i forskningen

- sosiale og institusjonelle hemmere og fremmere av samarbeid

- praktiske redskap for tverrfaglig samarbeid og skriving

Læringsutbytte:
Se engelsk beskrivelse
Læringsaktiviteter:
Seminarer, case-analyser og gruppediskusjoner, muntlige presentasjoner, flipped classroom, arbeid i tverrfaglige grupper, skriftlige oppgaver, inviterte gjesteforelesere, posterkonferanse
Læringsstøtte:
Veiledning og peer mentoring. Lærerne vil være tilgjengelig for støtte og diskusjon gjennom hele kurset og tilrettelegge for gruppearbeid.
Pensum:
Tekster og lenker vil bli tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

Første uka er obligatorisk og studentene må være til stedet på minst 80 % av seminarene og gruppearbeid. Obligatoriske skriftlige og muntlige oppgaver og aktiviteter må være bestått for å bestå kurset.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige kun for undervisningsåret.

Vurderingsordning:

Langsgående evaluering. 

Se engelsk beskrivelse for detaljer.

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer veiledende
Opptakskrav:
-
Overlapp:
Kurset overlapper med PHI300
Undervisningstid:
36 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått