Course code PHI301

PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Fredrik Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset vil legge vekt på diskusjon av aktuelle og mulige eksempler (kasus-studier) i tilknytning til multinasjonale selskapers nærvær i u-land (barnearbeid, grov utnyttelse, farlige arbeidsforhold, miljøødeleggelser), korrupsjon, innsidehandel, varsling, monopoldannelse, tvilsom markedsføring, trakassering, oppsigelser, selskapers grunner for å utforme retningslinjer for samfunnsansvar m.m. Kurset er spesielt beregnet på fremtidige ledere, økonomer og administrativt ansatte i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Det vil ta opp aktuelle etiske problemer, utfordringer og dilemmaer som personer i slike stillinger bør ha et gjennomtenkt forhold til, for derigjennom å kunne bidra på beste mulige måte til å opprettholde og utvikle en moralsk ansvarlig nærings- og forvaltningsvirksomhet. Nærmere bestemt vil kurset ta opp etiske problemer og utfordringer som er knyttet til den stigende internasjonalisering av næringslivet det økte kravet til bærekraftig utvikling i forhold til natur og kultur næringslivsetikk i en europeisk kulturkontekst spørsmålet om hva en bedrifts ansvar er i bedriftens forvaltning av sitt ansvar overfor det sivile samfun,  bedriftens ansvar i forhold til lovverk/reguleringer og regjering aktuelle former for etiske beslutningsprosedyrer og etiske teoriers rolle tilgjengelige instrumenter og verktøy i forvaltningen av næringslivsetikk. Forholdet mellom bedriften og ansatte, forholdet mellom bedriften og interessenter/aksjeeiere, forholdet mellom ansatte og forholdet til konsumenter og forholdet til konkurrenter og leverandører av varer og tjenester.
Læringsutbytte:
Emnet skal forberede studentene på etiske problemer, utfordringer og dilemmaer som de vil bli konfrontert med i sin fremtidige yrkesrolle i næringslivet eller i offentlig forvaltning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar, case-studier, seminaroppgave, gjesteforelesere.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum oppgis før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper i økonomi, administrasjon, ledelse, etisk teori.
Anbefalte forkunnskaper:
Examen philosophicum.
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk oppmøte på 65% av undervisningen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige frem til neste gang kurset gis. 
Vurderingsordning:
Skriftlig semesteroppgave (100%). Ingen kontemuligheter.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i evalueringen av opplegget.
Merknader:
Undervisningen gis bare på norsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30-32 timer undervisning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått