Detaljer om emnet PHI301

PHI301 Bedriftens samfunnsansvar

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Terje Bent Kvilhaug, Fredrik Andersen
Medvirkende: Deborah Helen Oughton, Frode Kjosavik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Kurset vil legge vekt på diskusjon av aktuelle og mulige eksempler (kasus-studier) i tilknytning til multinasjonale selskapers nærvær i u-land (barnearbeid, grov utnyttelse, farlige arbeidsforhold, miljøødeleggelser), korrupsjon, innsidehandel, varsling, monopoldannelse, tvilsom markedsføring, trakassering, oppsigelser, selskapers grunner for å utforme retningslinjer for samfunnsansvar m.m. Kurset er spesielt beregnet på fremtidige ledere, økonomer og administrativt ansatte i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Det vil ta opp aktuelle etiske problemer, utfordringer og dilemmaer som personer i slike stillinger bør ha et gjennomtenkt forhold til, for derigjennom å kunne bidra på beste mulige måte til å opprettholde og utvikle en moralsk ansvarlig nærings- og forvaltningsvirksomhet. Nærmere bestemt vil kurset ta opp etiske problemer og utfordringer som er knyttet til den stigende internasjonalisering av næringslivet det økte kravet til bærekraftig utvikling i forhold til natur og kultur næringslivsetikk i en europeisk kulturkontekst spørsmålet om hva en bedrifts ansvar er i bedriftens forvaltning av sitt ansvar overfor det sivile samfun,  bedriftens ansvar i forhold til lovverk/reguleringer og regjering aktuelle former for etiske beslutningsprosedyrer og etiske teoriers rolle tilgjengelige instrumenter og verktøy i forvaltningen av næringslivsetikk. Forholdet mellom bedriften og ansatte, forholdet mellom bedriften og interessenter/aksjeeiere, forholdet mellom ansatte og forholdet til konsumenter og forholdet til konkurrenter og leverandører av varer og tjenester.
Læringsutbytte:
Emnet skal forberede studentene på etiske problemer, utfordringer og dilemmaer som de vil bli konfrontert med i sin fremtidige yrkesrolle i næringslivet eller i offentlig forvaltning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar, case-studier, seminaroppgave, gjesteforelesere.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum oppgis før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper i økonomi, administrasjon, ledelse, etisk teori.
Anbefalte forkunnskaper:
Examen philosophicum.
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk oppmøte på 50 % av undervisningen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige frem til neste gang kurset gis. 
Vurderingsordning:
Skriftlig semesteroppgave (100%). Ingen kontemuligheter.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i evalueringen av opplegget.
Merknader:
Undervisningen gis bare på norsk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30-32 timer undervisning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått