Course code PHI301

PHI301 Bedriftens samfunnsansvar

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Terje Bent Kvilhaug
Medvirkende: Frode Kjosavik, Deborah Helen Oughton
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Kurset vil legge vekt på diskusjon av aktuelle og mulige eksempler (kasus-studier) i tilknytning til multinasjonale selskapers nærvær i u-land (barnearbeid, grov utnyttelse, farlige arbeidsforhold, miljøødeleggelser), korrupsjon, innsidehandel, varsling, monopoldannelse, tvilsom markedsføring, trakassering, oppsigelser, selskapers grunner for å utforme retningslinjer for samfunnsansvar m.m. Kurset er spesielt beregnet på fremtidige ledere, økonomer og administrativt ansatte i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Det vil ta opp aktuelle etiske problemer, utfordringer og dilemmaer som personer i slike stillinger bør ha et gjennomtenkt forhold til, for derigjennom å kunne bidra på beste mulige måte til å opprettholde og utvikle en moralsk ansvarlig nærings- og forvaltningsvirksomhet. Nærmere bestemt vil kurset ta opp etiske problemer og utfordringer som er knyttet til den stigende internasjonalisering av næringslivet det økte kravet til bærekraftig utvikling i forhold til natur og kultur næringslivsetikk i en europeisk kulturkontekst spørsmålet om hva en bedrifts ansvar er bedriftens forvaltning av sitt ansvar overfor det sivile samfunn bedriftens ansvar i forhold til lovverk/reguleringer og regjering aktuelle former for etiske beslutningsprosedyrer og etiske teoriers rolle tilgjengelige instrumenter og verktøy i forvaltningen av næringslivsetikk forholdet mellom bedriften og ansatte forholdet mellom bedriften og interessenter/aksjeeiere forholdet mellom ansatte forholdet til konsumenter og forholdet til konkurrenter og leverandører av varer og tjenester.
Læringsutbytte:
Emnet skal forberede studentene på etiske problemer, utfordringer og dilemmaer som de vil bli konfrontert med i sin fremtidige yrkesrolle i næringslivet eller i offentlig forvaltning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar, kollokvier, case-studier, oppgaveskriving, gjesteforelesere.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Utvalg fra Crane - Matten: \"Business Ethics\" (3. utgave, Oxford University Press, 2010).
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Examen philosophicum.
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk oppmøte på 65 % av undervisningen.
Vurderingsordning:
Skriftlig semesteroppgave.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i evalueringen av opplegget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
30-32 timer undervisning + ca. 125 timer egeninnsats.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
30-32 timer undervisning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått