Course code PHG314

PHG314 Prosjektoppgave i grøntanlegg og landskapspleie I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Per Anker Pedersen
Medvirkende: Line Rosef, Eva Vike
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Gis ved behov
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

 Em Emnet gis ved behov. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.


Første gang: Studieår 2005-2006
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: <p>M-PV/GM, M-LA/FV, B-PV/GM.</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Selvstendig studium av et relevant tema innenfor etablering eller skjøtsel av grøntanlegg eller landskapsplanter generelt. Studiet kan være litteraturbasert eller hovedsaklig basert på registreringer ute i anlegg eller i forsøk. Det skal skrives en rapport med innledning, problemdefinisjon, metodikk, resultater/diskusjon ( eller presentasjon/gjennomgang av litteratur) og litteraturliste. Oppgaven knyttes opp mot PHG316 som forutsettes gjennomført før eller parallellt . Oppgaven kan i tillegg knyttes opp mot hovedemne i grøntanleggsforvaltning ved ILP.


Læringsutbytte:

Studenten skal lære å definere og avgrense en problemstilling og samle inn data/informasjon og bearbeide denne. Studenten skal også lære å presentere informasjonen i en rapport med god og hensiktsmessig struktur. Studenten oppnår spesialisering innen temaer om landskapsplanter/grøntanlegg/landskapspleie eller oppnår større innsikt i fagets kompleksitet og tverrfaglighet.


Læringsaktiviteter:

Det gis veiledning om datainnsamling, databehandling og rapportskriving. Studenten velger i samarbeid med lærer en oppgave basert på et litteraturstudium, eksperimentelt forsøk eller registreringer ute i anlegg. Det gis noe felles veiledning, men veiledningen er hovedsaklig rettet mot den enkelte student.


Forutsatte forkunnskaper:
PHG113 og JORD160 eller tilsvarende, PHG213, PHG214 eller PHG215, PHG310/PHG316.
Anbefalte forkunnskaper:

PLV210


Vurderingsordning:

Prosjektoppgave/rapport.


Sensor:

Prosjektoppgaven sensures av ekstern sensor.


Normert arbeidsmengde:

150 timer.


Opptakskrav:

GSK


Undervisningstid:

Forelesninger ca 6 t (felles med PHG315). Registreringsarbeid i felt og eventuelle forsøk tilrettelegges for den enkelte student.


Eksamensdetaljer: :