Course code PHDLAS

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i synkende rekkefølge Studiepoeng
EDS225 Linking Ecological and Social Resilience EN 10
EDS230 Utviklingspolitikk EN 10
EDS245 Menneskerettigheter og utvikling EN 10
EDS260 Globale miljøforandringer EN 5
EDS272 Utviklingsutfordringer i rurale India EN 10
EDS285 Global matsikkerhet EN 10
EDS303 Introduksjon til Internasjonale Miljøstudier EN 5
EDS305 Utviklingsteori og utviklingspolitikk EN 10
EDS306 Sustainability Science: Ecological, Social, and Economic Dimensions EN 10
EDS312 Research Methods EN 15
EDS313 Internship EN, NO 10
EDS315 Forvaltning av genetiske ressurser: Lover, regulering og praksis EN 5
EDS330 Politisk økologi EN 10
EDS333 Practicum EN 10
EDS348 Miljøpolitikk og forvaltning EN 10
EDS349 Energi og Samfunn EN 5
EDS350 Miljøhistorie EN 10
EDS352 Agroøkologi og utvikling EN 10
EDS355 Klimaendring og utvikling EN 10
EDS360 Konflikt og utvikling EN 10
EDS365 Kystsone, marine og akvatiske ressurser EN 10
EDS370 Kjønn og utvikling EN 5
EDS371 Introduksjon til etterretningsstudier og internasjonale relasjoner EN 10
EDS372 Aktuelle tema innen sikkerhetsstudier EN 10
EDS373 Piratvirksomhet og internasjonale relasjoner EN 10
EDS374 Internasjonal relasjonsteori EN 15
EDS376 Religion, politikk og Islam EN 10
EDS377 Utenrikspolitikk EN 10
EDS378 Peacebuilding in fragile and conflict affected states. Case studies of Afghanistan and Mali EN 5
EDS379 Global politisk økonomi EN 10
EDS381 Feminist and Critical IR Theory EN 10
EDS383 Urban Space and Violence: Global Perspectives EN 10
EDS387 Stat og sivilt samfunn i utvikling og miljøforvaltning i India EN 15
EDS389 Ruling the World by Numbers: Knowledge and Politics in International Development EN 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
EDS430 Miljø- og utviklingsstudier for og av PhD-studenter EN 15
EIE100 Innføring i eiendomsfag II NO 10
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
EIE105 Kart- og landmålingslære NO 10
EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
EIE280 Land rights NO 5
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5