Course code PHDLAS

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
MVI395 Trygghet i industrielle prosesser EN, NO 10
MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat EN, NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN, NO 10
MVI274 Muskelmat - råvare og teknologi EN, NO 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10
MINA100 Energi, miljø og naturressurser NO 10
MINA200 Forurensning - miljø NO 10
MINA300 Biogeokjemi, globale endringer EN, NO 10
MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi NO 10
IND220 Innovasjonsbedrift NO 10
IND210 Driftsledelse NO 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
MVI273 Melk og melkebehandling NO 10
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi EN, NO 10
HFX310 Produktkvalitet, kjøtt, melk og egg EN, NO 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
HFX251 Mjølkeproduksjon på ku og geit NO 10
HFX250 Kjøttproduksjon på storfe og sau NO 10
MVI275 Matplanter NO 10
MVI280 Enhetsoperasjoner og prosessteknologi NO 10
MVI292 Immunsystemet, mat og helse EN, NO 10
MVI310 Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet EN, NO 10
MVI320 Fisketeknologi NO 10
MVI322 Patogene mikroorganismer EN, NO 10
MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk EN, NO 10
MVI381 Bearbeiding av muskelråvare EN, NO 10
HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering NO 10
EDS383 Urban Space and Violence: Global Perspectives EN 10
EIE100 Innføring i eiendomsfag II NO 10
EDS379 Global politisk økonomi EN 10
BUS210 Driftsregnskap og budsjettering NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS230 Operasjonsanalyse NO 10
BUS220 Finansiering og investering NO 10
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
THT291 Avfallsteknologi NO 10
BUS215 Årsregnskap NO 10
THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi EN 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D NO 10
BUS110 Eksternregnskap NO 10
BOT340 Fotobiologi EN, NO 10
BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter EN 10
BOT270 Kartlegging av natur NO 10
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BOT230 Planteøkologi og diversitet NO 10
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer NO 10