Course code PHDLAS

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
JORD160 Introduksjon om jord NO 5
JORD101 Jordlære NO 5
INN410 Industrieller rettigheter (PhD kurs) EN, NO 5
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi NO 5
INN371 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
HFX221 Etologi hos hund og katt NO 5
HFX210 Fôranalyse i husdyrproduksjon NO 5
FYS252A Anvendt termodynamikk NO 5
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 5
LNG250 Akademisk skriving NO 5
HFE203 Grovfôr NO 5
HFE202 Kraftfôr NO 5
HFE100 Innføring i ernæring NO 5
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen NO 5
HFA226 Avl og genetikk hos hund NO 5
HET320 Etologi hos hund og katt II NO 5
GMLM105 Geomatikk for bygg NO 5
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
GMGD230 Marin geodesi NO 5
GMGD221 Satellittgeodesi - introduksjonsemne EN, NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
EDS260 Globale miljøforandringer EN 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
HFE309 Forebyggende kvantitativ ernæring EN, NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
HFX130D Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi NO 5
HFX207 Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland EN 5
HFX206 Produktkvalitet, kjøtt og fisk EN, NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
HFX204 Reindrift NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging NO 5
HFX130F Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul F - Husdyravl og genetikk NO 5
HFX130E Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul E - Husdyrernæring NO 5
HFX130C Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul C - Vitenskapelig prosess NO 5
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
HFX130B Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul B - Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
HFX130A Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul A - Husdyrpraksis NO 5
HFX121 Hund og katt: Ernæring, avl og stell NO 5
HFH224 Hestens etologi NO 5
HFH223 Avl på hest NO 5
HFH200 Ernæring av hest NO 5
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5