Course code PHDLAS

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
BUS120 Personlig økonomi NO 5
BUS133 Excel for økonomer NO 5
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS180 Globale utfordringer - bedriftenes samfunnsansvar EN 5
BUS204 Introduksjon til atferdsøkonomi NO 5
BUS210 Driftsregnskap og budsjettering NO 10
BUS215 Årsregnskap NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
BUS218 Offentlig regnskap og budsjettering NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
BUS230 Operasjonsanalyse NO 10
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
BUS280 Privat- og næringsforsikringer NO 5
BUS306 Vekst- og konkurransestrategier EN, NO 10
BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering EN 5
BUS313 Lønnsomhetsanalyser og vekststrategier EN, NO 10
BUS314 Virksomhetsstyring NO 5
BUS315 Foretaksfinans og verdivurdering EN 10
BUS320 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder II EN, NO 7.5
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring EN 10
BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse EN 10
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter EN, NO 10
BUS326 Anvendt finansiell økonometri EN, NO 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
BUS340 Integrert logistikk NO 10
BUS360 Skatteøkonomi EN 10
DAT200 Anvendt maskinlæring EN 10
DAT300 Anvendt maskinlæring II EN 10
DAT390 Seminar i datavitenskap EN 10
DYR201 Atferd og stell NO 10
DYR202 Forsøksdyrlære NO 10
DYR203 Anatomi og fysiologi NO 10
DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære NO 10
DYR205 Intern klinisk praksis 1 NO 20
DYR206 Sykdomslære og dyrepleie NO 25
DYR207 Ekstern klinisk praksis NO 35
DYR208 Profesjonsetikk NO 2
DYR209 Bacheloroppgave NO 15
DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving NO 5
DYR211 Intern klinisk praksis 2 NO 15
DYR214 Laboratoriediagnostikk NO 5
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
ECN100 Innføring i samfunnsøkonomi NO 5
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
ECN102 Innføring i matematikk for økonomer NO 10
ECN110 Innføring i mikroøkonomi NO 5
ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I NO 5
ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II NO 5