Course code PHDLAS

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
DYR209 Bacheloroppgave NO 15
B15-BIOL Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-MAT Bacheloroppgave 15
B15-PV Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-LI Bacheloroppgave NO 15
B15-KJEMI Bacheloroppgave EN, NO 15
MVI381 Bearbeiding av muskelråvare EN, NO 10
LAA214 Bebyggelse og landskap NO 15
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - etikk for næringslivet NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
NATF300 Bevaringsbiologi EN 5
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
FORN310 Bioenergi NO 10
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
BIO337 Biogassteknologi EN, NO 5
MINA300 Biogeokjemi, globale endringer EN, NO 10
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell metagenomikk EN 5
KJB200 Biokjemi NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen NO 5
NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane områder EN, NO 20
VU-LAA339 Blå og grønne strukturer i urbane strøk NO 5
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA310 Bygningsplanlegging III NO 15
LAA341 Bylandskapet som sosial arena NO 20
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
INN371 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap EN, NO 5
NOVA-409 Bærekraftig nordisk og baltisk mat – teknologi, kvalitet og helse EN 5
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer EN, NO 15
BIO100 Cellebiologi NO 5
VET302 Cellebiologi NO 27
INF230 Datahåndtering og analyse EN, NO 10