Course code NOVA-411

NOVA-411 Holde baktarmen og hesten frisk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Rasmus Bovbjerg Jensen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Emnet blir gitt som et NOVA-kurs i 2019.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Kurssamling: 25.-30. aug. 2019 på Hafjell og Ås.
Første gang: Studieår 2018-2019
Siste gang: 2020V
Fortrinnsrett: <p>Bakgrunn innen husdyr- eller veterinærvitenskap.</p><p>Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen på kursets NOVA-nettside om det er ledig plass på ph.d.-kurs</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Fordypningskurs som vil fokusere på ernæring og dens innflytelse på baktarmfunksjonen og hestehelse. Kurset skal gi ph.d.-studenter teoretisk bakgrunn for å forstå viktigheten av hestens baktarm for helse og sykdom. Kurset fokuserer på utfordringer og muligheter ved fôring av hester i forhold til å opprettholdelse av baktarmhelse og prestasjon.

Innhold Kurset inneholder en blanding av forelesninger gitt av lærere, så vel som studentpresentasjoner av studentenes egne prosjekt eller relaterte emner. Ekskursjon til forskningsfasiliteter på NMBU med demonstrasjoner, og en workshop med interessenter i hestenæringen (fôrindustrien, ryttere/trenere, veterinærer og forskere) hvor studentene skal sette sin kunnskap i praksis/innovasjon. Lærerne er verdensledende eksperter innen hesteernæring relatert til baktarmhelse og prestasjon, og studentene skal besøke de unike forskningsfasilitetene og de kanylerte hestene på NMBU i Ås.

Kort program

  • Søndag: Ankomst Hafjell, velkomstmiddag
  • Mandag: Fordypning i forståelse av hestens mage-tarm-kanal, kostholdseffekter på fordøyelse og utnyttelse av næring
  • Tirsdag: Mikrobielt miljø i baktarmen i forhold til helse og sykdom, teknikker for å studere kostholdseffekter på baktarmhelse
  • Onsdag: Kosthold og prestasjon - utfordringer og muligheter ved fôring av høyfiberkosthold
  • Torsdag: Ås, NMBUs forskningsgård, praktisk demonstrasjon av anvendte teknikker for studier av effekten av kosthold på baktarmhelse hos hester
  • Fredag: Fremtidig fôr for helse og prestasjon, workshop med interessenter i hestenæringen: fôrselskaper, ryttere/trenere, veterinærer og forskere, evaluering og farvel

Oppgave etter kurssamling En skriftlig rapport må innleveres etter kurset.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Etter kurset skal studentene ha dybdekunnskap om effekten av ernæring på baktarmen relatert til helse og sykdom. Studentene skal også oppnå kunnskap om mulighetene og begrensningene ved ulke metoder brukt i forskning på baktarmen.

Ferdigheter: Studentene skal ha ferdigheter til å omdefinere eksisterende kunnskap og de skal kunne evaluere muligheter, begrensninger og konsekvenser ved å fôre hester med kosthold som utfordrer baktarmhelsen.

Kompetanse: Studentene skal ha kompetanse slik at de kan løse reelle problemer relatert til ernæring hos hester, de skal kunne implementere kunnskap i praksis og innovasjon, og kommunisere deres kunnskap til ulike interessenter i hestenæringen.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er en blanding av forelesninger inkludert gruppearbeid, demonstrasjoner med praktiske øvelser og workshoper som involverer problembasert læring.
Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Bakgrunn innen husdyr- eller veterinærvitenskap.
Anbefalte forkunnskaper:
Bakgrunn innen husdyr- eller veterinærvitenskap.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på kurssamling.
Vurderingsordning:
Det forventes at studentene er kjent med litteraturen som blir gitt før kurset og deltar aktivt i gruppearbeid, demonstrasjoner og workshoper. Studentene blir evaluert basert på deres presentasjon i løpet av kursuken, og de må levere en skriftlig rapport etter kurset. Karakteren blir primært basert på evaluering av den skriftlige rapporten. Bestått/ikke bestått.
Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA-masterkurs organsiert av Rasmus B. Jensen, NMBU. Lærere fra NMBU, Sveriges lantbruksuniversitet, LUKE og Agrosup Dijon underviser på kurset. Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/phd-courses/phd-courses-2019/node/36254

Normert arbeidsmengde:
20 timer seminar20 timer forelesning110 timer individuelt arbeid
Opptakskrav:
Bakgrunn innen husdyr- eller veterinærvitenskap.
Undervisningstid:
  • 20 timer seminar
  • 20 timer forelesning
Eksamensdetaljer: Rapport: Bestått / Ikke bestått