Course code NOVA-403

NOVA-403 Evaluering av diagnostiske tester (i epidemiologisk forskning)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi
Frekvens: Se engelsk emnebeskrivelse.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Se engelsk emnebeskrivelse.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Læringsutbytte:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Læringsaktiviteter:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Pensum:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Anbefalte forkunnskaper:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Obligatorisk aktivitet:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Vurderingsordning:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Sensor:
Merknader:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Normert arbeidsmengde:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Opptakskrav:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Undervisningstid:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått