Course code NOVA-402

NOVA-402 Prosessering for tilgang - Optimering av tilgang på næringsstoffer i ingredienser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Olav Fjeld Kraugerud, Olav Fjeld Kraugerud
Medvirkende: Jon Øvrum Hansen, Hans Magnus Gjøen, Hans Magnus Gjøen, Egil Prestløkken, Egil Prestløkken, Øystein Ahlstrøm, Øystein Ahlstrøm, Trond Storebakken, Birger Svihus, Dejan Dragan Miladinovic
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: 2016, 2018
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Undervisning, høsten 2018, kurssamling én uke i desebmer 2018

Evaluering: rapport med innleveringsfrist 4 Feb. 2019

Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2018H
Fortrinnsrett: Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen som står oppført på kursinformasjonssiden på NOVAs nettsider om det er plass på ph.d.-kurs.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette fôrteknologi- og ernæringskurset inkluderer både tradisjonelle og nye kilder (ingredienser) til makronæringsstoffer for blandingsfôr, relatert til både produksjonsdyr på land og fisk. Ingrediensperspektivet er relvant for både mat og fôr da de samme teknologiene blir brukt i begge felt.

Kjernen av kurset er det eksperimentelle arbeidet på FôrTek (Centre for Feed Technology), som støttes opp under av forelesninger. Studentene må lese litteratur, både før og etter kurssamlingen på Ås. Den siste delen av kurset er å skrive en rapport om det eksperimentelle arbeidet med fôrprossesering.

Kort program

  • Mandag: teori
  • Tirsdag-torsdag: teori (morgen), eksperimentelt arbeid på forsøksanlegget (ettermiddag)
  • Fredag: teori
Læringsutbytte:

Intensjonen bak kurset: å oppnå dybdekunnskap om hvordan og hvorfor forskjellige nøkkelprosesser og -utstyr er installert og brukt i fôrproduksjonsanlegg, og hvordan bruke disse for optimal tilgjengelighet på næringsstoffer i ingrediensene.

Formål: at studentene skal kunne forstå prinsippene som brukes i nøkkelprosesser og kunne optimere disse prosessene ved diskusjoner med forskere og anleggspersonell. Dette resultatet blir kombinert med ernæringskunnskap, for eksempel å forstå ved hvilke temperaturer ulike proteiner blir modifisert under ekstrudering, og hvilke komponenter som kan tillegges for å justere for slike strukturelle endringer. Følgelig gjør ingrediensperspektivet dette kurset relevant for både mat- og fôrrelaterte tema. Ikke-termale prosesser vil også bli behandlet.

Læringsaktiviteter:
Teori og praktisk arbeid (på fôranlegget) vil kombineres. Det vil også bli gruppearbeid (øvelser) der studentene skal løse oppgaver relatert til det praktiske arbeidet. Rapporten som skal leveres etter kurset vil sikre modning av teori og praksis gitt under uken med forelesninger og praktisk arbeid.
Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
Anbefalte forkunnskaper:
Studenten bør være kjent med/ha kunnskap om de fleste prosessene som anvendes innen fôrindustrien. Studenten bør ha kunnskap om årsakene og begrunnelsen for de forskjellige prosessene ved å ta hensyn til ernæringsmessige krav, fysiske krav ved pelleten og ingredienskarakteristika.
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse på kurssamling.

Studentene må levere inn en presentasjon av deres ph.d.-prosjekt og deres forventninger til kurset. Dette skal presenteres i løpet av kursperioden.

Vurderingsordning:
  • Deltakelse gjennom kursperioden
  • Oppgave etter kurssamlingen: rapport (innleveringsfrist: 4. feb. 2019)
Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA-ph.d.-kurs organsiert av Olav Fjeld Kraugerud, NMBU. Lærere fra NMBU, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Aarhus Universitet underviser på kurset.

Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/phd-courses/phd-courses-2018/node/32516

Normert arbeidsmengde:
30 timer seminar (f.eks. eksperimentelt arbeid på forsøksanlegget, + annen aktivitet som støtter opp under kurset)20 timer forelesninger60 timer individuelt arbeid, f.eks. litteraturstudier og forberedelser til rapporten40 timer annet: Rapportskriving fra det eksperimentelle arbeidet gjort på NMBU; det vil si beskrive fôrprosesseringen, oppnådde resultater og diskusjon vedrørende disse. Litteratur som blir levert ut på kurset må brukes til å evaluere eksperimentet.
Opptakskrav:
Studenten bør være kjent med/ha kunnskap om de fleste prosessene som anvendes innen fôrindustrien. Studenten bør ha kunnskap om årsakene og begrunnelsen for de forskjellige prosessene ved å ta hensyn til ernæringsmessige krav, fysiske krav ved pelleten og ingredienskarakteristika.
Undervisningstid:
  • 30 timer seminar  (f.eks eksperimentelt arbeid)
  • 20 timer forelesning
Eksamensdetaljer: :