Course code NOVA-401

NOVA-401 Strategier for beslutningsorientert ressursregistrering i et bærekraftig skogbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Terje Gobakken
Medvirkende: Tron Haakon Eid, Erik Næsset, Annika Susanna Kangas
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Se engelsk emnebeskrivelse.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Se engelsk emnebeskrivelse.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Læringsutbytte:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Læringsaktiviteter:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Pensum:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Anbefalte forkunnskaper:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Obligatorisk aktivitet:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Vurderingsordning:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Sensor:
Merknader:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Normert arbeidsmengde:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Opptakskrav:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Undervisningstid:
Se engelsk emnebeskrivelse.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått