Course code NOVA-303

NOVA-303 Hundeavl- og genetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Odd Vangen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Kurset holdes kun som NOVA kurs og tidspunkt for når neste kurs arrangeres annonseres når det er aktuelt. 
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Juniblokk. Kurssamling en uke i juni 2018 (4.-8. juni) på Hafjell/Øyer. Eksamen innen to uker etter kurssamling.
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2020V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset vil dekke viktige emner innen hundeavl- og genetikk, emner som er viktige for fremtidig etisk og bærekraftig hundeavl i de nordiske landene. Derfor er formålet med kurset å gi studentene en plattform for mer bærekraftig og etisk hundeavl.

Innen avl av produksjonsdyr har de nordiske landene oppnådd stor genetisk framgang og er eksportører av genetisk materiale kombinert med høye etiske standarder i produksjonen. Kriteriene for «bærekraftig avl» har blitt definert, kvantifisert og tatt i bruk, ikke minst gjennom samarbeid med de respektive universitetene og deres forskningsprogram. Viktigheten av disse aspektene ved hundeavl er godt integrert i kurset gjennom følgende tema:

 • Etisk hundeavl
 • Avlsmål i hundeavlen
 • Genetikken til bruksegenskaper, eksteriøregenskaper og adferdsegenskaper
 • Genetikk ved helseegenskaper
 • Fargegenetikk
 • Avl for atferdsegenskaper
 • Hundeutstillingers rolle
 • Molekylærgenetisk utvikling i hundeavlen
 • Alvsplaner
 • Innavl og små populasjoner
 • Kryssing og utvikling av nye raser
 • Status for avlsarbeidet i hundeavl vs. annen husdyravl
Læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Mer kunnskap om hva som menes med bærekraftig og etisk hundeavl ved å lære om forhold mellom avl for utstillingshunder og alle de genetiske defektene som mange populære hunderaser har, genetikken til bruksegenskapene, helse- og eksteriøregenskapene i tillegg til adferdsgenetikk.
 • Økt kunnskap om effekter ved innavl i små hundepopulasjoner og muligheten for kryssing for å lage bruks- og sledehunder med spesifiserte egenskaper.

Ferdigheter:

 • Lage avlsplaner som inkluderer alle viktige trekk innen hundeavl
 • Kommunisere med kennelklubber, avlsklubber og individuelle oppdrettere

Kompetanse:

 • Sette opp avlsplaner
 • Planlegge avlsstrategier
 • Estimere avlsverdier
 • Være rådgiver for «hundeavlsverdenen»
Læringsaktiviteter:
Kurset blir gitt som et insentivkurs en uke i juni 2018 (4.-8. juni) med forelesninger fra 8.30-14.30 og seminarer fra 15.00-18.00. Lærere fra alle de nordiske landene vil forelese, mens seminarene blir initert av lærerne, men delvis drevet av studentene. En oppgave skal leveres inn ved kursstart, og en skriftlig eksamen skal holdes etter kurset. Under alle forelesninger vil studentene bli spurt (i grupper) om å oppsummere emnene for forelesningen ved å legge vekt på de viktigste hovedbudskapene. På seminarene må studentene presentere emner som blir gitt til dem 1-2 dager på forhånd. Emnene som skal presenteres på seminarene vil være basert på vitenskapelige artikler, både internasjonale og spesifikt nordiske. 
Pensum:
Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen biologi eller husdyrvitenskap. Det er ikke krav om at studentene må spesialisere seg innen husdyravl.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på kurssamling.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. En oppgave skal leveres inn ved kursstart, og en skriftlig eksamen skal holdes etter kurset, som blir vurdert bestått/ikke bestått.
Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA-masterkurs organisert av Odd Vangen, NMBU. Lærere fra NMBU, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Helsingfors Universitet og Københavns Universitet underviser på kurset. En representant fra Svenska Kennelklubben vil også bidra på kurset. Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

https://www.nmbu.no/en/students/nova/students/msc-courses/msc-2018/node/33611

Normert arbeidsmengde:
40 timer lesing før kurset15 timer seminar30 timer forelesninger20 timer selvstendig lesing i løpet av kurset45 timer lesing til eksamen etter kurset(til sammen 150 timer)
Opptakskrav:
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning innen biologi eller husdyrvitenskap. Det er ikke krav om at studentene må spesialisere seg innen husdyravl.
Undervisningstid:
 • 15 timer seminar
 • 30 timer forelesninger
 • totalt: 45 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått