Course code NOVA-300

NOVA-300 NOVA Master course

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Universitetsstyret
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått - E / Ikke bestått