Course code NATF260

NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Medvirkende: Jonathan Edward Colman, Roar Økseter
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning og vurdering i januarblokka, og vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-ØN, B-MINA, B-FORNY, B-SF. Deretter masterstudenter på tilsvarende program.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
1. Oversikt over ulike typer konsekvensanalyser og deres styrke og svakheter 2. Innføring i hva ulike disipliner kan bidra med i tverrfaglig konsekvensanalyse 3. Gjennomgang av hovedkomponentene i en tverrfaglig konsekvensanalyse 4. Hvordan sikre at alle interessegrupperinger blir hørt? Konflikthåndtering og deltakermedvirkning 5. Gjennomføring av en tverrfaglig konsekvensanalyse i grupper av 4-6 studenter 6. Presentasjon og forsvar av gruppeoppgaven
Læringsutbytte:

Kunnskap: Få økt kunnskap om tverrfaglig konsekvensanalyse.

Ferdigheter: 1. Forstå hva konsekvensanalyse er og kjenne til styrke og svakheter ved ulike typer konsekvensanalyser. 2. Kunne planlegge og utføre en tverrfaglig konsekvensanalyse, og presentere resultatet. 3. Kunne vurdere kvaliteten på konsekvensanalyser av prosjekter som berører naturmiljøet.

Generell kompetanse: Se tverrfaglige problemstillinger i en større sammenheng.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, semesteroppgave og seminarer.
Læringsstøtte:
Forelesning og annen relevant informasjon blir lagt ut i Canvas. I forbindelse med arbeidet med semesteroppgavene vil hovedlærere være tilgjengelige for veiledning i kontortiden og pr epost.
Pensum:
Pensum med pensumliste vil bli lagt ut i Canvas. Hovedbok er Statens vegvesen: Konsekvensanalyser, Håndbok V712.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper innen fagfeltene biologi, økologi, natur- og skogforvaltning, miljø- og naturressurser, økonomi, jus og arealplanlegging
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Kravet kan fravikes for de som har tatt emnet tidligere år. Dette må i så tilfelle avtales med emneansvarlig før semesterstart.
Vurderingsordning:
Innlevert individuell oppgave (teller 40%) og innlevert gruppeoppgave og forsvar av denne (teller 60%). Begge deler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor vurderer alle gruppeoppgavene.
Merknader:
Studenter som ikke får plass i emnet kan møte til første forelesning. Eventuelt ledige plasser i kurset vil fordeles etter første forelesning.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 50 timer. 250 timer egenaktivitet i form av selvstudium, skriving av oppgaver samt forberedelse av egen presentasjon.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger, gruppearbeid og presentasjon av semesteroppgaver: 50 timer
Eksamensdetaljer: :