Course code NATF260

NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Medvirkende: Ole Hofstad, Jonathan Edward Colman
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning og vurdering i januarblokka, og vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-ØN, B-FORNY, B-MINA, B-SF
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
1. Oversikt over ulike typer konsekvensanalyser og deres styrke og svakheter 2. Innføring i hva ulike disipliner kan bidra med i tverrfaglig konsekvensanalyse 3. Gjennomgang av hovedkomponentene i en tverrfaglig konsekvensanalyse 4. Hvordan sikre at alle interessegrupperinger blir hørt? Konflikthåndtering og deltakermedvirkning 5. Gjennomføring av en tverrfaglig konsekvensanalyse i grupper av 4-6 studenter 6. Presentasjon og forsvar av gruppeoppgaven
Læringsutbytte:

Kunnskap: Få økt kunnskap om tverrfaglig konsekvensanalyse.

Ferdigheter: 1. Forstå hva konsekvensanalyse er og kjenne til styrke og svakheter ved ulike typer konsekvensanalyser. 2. Kunne planlegge og utføre en tverrfaglig konsekvensanalyse, og presentere resultatet. 3. Kunne vurdere kvaliteten på konsekvensanalyser av prosjekter som berører naturmiljøet.

Generell kompetanse: Se tverrfaglige problemstillinger i en større sammenheng.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, semesteroppgave og seminarer.
Læringsstøtte:
Forelesning og annen relevant informasjon blir lagt ut i Canvas. I forbindelse med arbeidet med semesteroppgavene vil hovedlærere være tilgjengelige for veiledning i kontortiden og pr epost.
Pensum:
Pensum med pensumliste vil bli lagt ut i Canvas. Hovedbok er Statens vegvesen: Konsekvensanalyser, Håndbok V712.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper innen fagfeltene biologi, økologi, natur- og skogforvaltning, miljø- og naturressurser, økonomi, jus og arealplanlegging
Vurderingsordning:
Skriftlig deleksamen (3 timer) på slutten av januarblokk teller 50 %. Innlevert gruppeoppgave og forsvar av den i løpet av vårparallellen teller 50 %. Begge delene må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor vurderer et tilfeldig utvalg av eksamensbesvarelser og alle semesteroppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 50 timer. 250 timer egenaktivitet i form av selvstudium, skriving av semesteroppgave samt forberedelse av egen presentasjon.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger, gruppearbeid og presentasjon av semesteroppgaver: 50 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått