Course code NATF260

NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Medvirkende: Jonathan Edward Colman, Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad, Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad, Ole Hofstad, Birger Solberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 45 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: B-ØN, B-FORNY, B-SF
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
1. Oversikt over ulike typer konsekvensanalyser og deres styrke og svakheter 2. Innføring i hva ulike disipliner kan bidra med i tverrfaglig konsekvensanalyse 3. Gjennomgang av hovedkomponentene i en tverrfaglig konsekvensanalyse 4. Hvordan sikre at alle interessegrupperinger blir hørt? Konflikthåndtering og deltakermedvirkning (Conflict Resolution and Public Participation) 5. Presentasjon av et utvalg utførte tverrfaglige konsekvensanalyser (seminarer med gjesteforelesere og emnedeltakerne) 6. Gjennomføring av en tverrfaglig konsekvensanalyse i grupper av 3-5 studenter 7. Presentasjon og forsvar av gruppeoppgaven
Læringsutbytte:

Kunnskap: Få økt kunnskap om tverrfaglig konsekvensanalyse.

Ferdigheter: 1. Forstå hva konsekvensanalyse er og kjenne til styrke og svakheter ved ulike typer konsekvensanalyser. 2. Kunne planlegge og utføre en tverrfaglig konsekvensanalyse, og presentere resultatet. 3. Kunne vurdere kvaliteten på konsekvensanalyser av prosjekter som berører naturmiljøet.

Generell kompetanse: Se tverrfaglige problemstillinger i en større sammenheng.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, semesteroppgave og seminarer.
Læringsstøtte:
Bruk av Fronter.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning. Oversikt også tilgjengelig i Fronter
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper innen fagfeltene biologi, økologi, natur- og skogforvaltning, økonomi, jus og arealplanlegging
Vurderingsordning:
Skriftlig deleksamen (3 timer) på slutten av januarblokk teller 50 %. Innlevert gruppeoppgave og forsvar av den i løpet av vårparallellen teller 50 %. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: 50 timer. 250 timer egenaktivitet i form av selvstudium, skriving av semesteroppgave samt forberedelse av egen presentasjon.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger, gruppearbeid og presentasjon av semesteroppgaver: 50 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått