Course code MVI484

MVI484 Fra melk til ost

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Siv Borghild Skeie
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Ved behov (minimum 5 studenter)
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
12
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Se engelsk tekst.
Læringsutbytte:
Se engelsk tekst
Læringsaktiviteter:
Se engelsk tekst
Pensum:
Se engelsk teskt
Forutsatte forkunnskaper:
Se engelsk tekst
Vurderingsordning:
Se engelsk tekst
Sensor:
Se engelsk tekst
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Realfag, Naturfag
Overlapp:
-
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått