Course code MVI481

MVI481 Kjøtt- råvare og teknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Bjørg Tordis Egelandsdal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Hvert andre år
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka. Hvis kurset gis som spesialpensum, vil  eksamensperioden kunne flyttes.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Doktorgradsstudenter
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innholdet i dette kurset varierer og vil avhenge av hva som er de eksakte behovene for studentene. Når det er færre enn 5 studenter gis kurset som et individuellt pensum med spesialtilpasninger.

Det gis en kort introduksjon i temaer som er forelest på Bachelor og Master kurser. Deretter inneholder kurset fordypninger i de viktige kvalitetsvariablene for ferskt kjøtt som farge, vannbinding og mørhet. Kurset inneholder teori om celledød og hvordan denne teorien har betydning for tidlig post mortem hendelser. Betydning av mitokondrier for kjøttkvalitet foreleses. Nyere litteratur om fargestablitet foreleses. Pensumet inneholder også ny kunnskap om tidlig post mortem proteolyse og oksydasjon og hvordan det kan knyttes til vannbinding. Genetiske markører for kjøttkvalitet. Kjøttets sammensetning og mulige ernæringsmessige forbedringer.

Lakesprøyting  for å oppnå spesielle kvaliteter inkl. antioksydanter og pakkestrategier.

Læringsutbytte:
Studentene vil få  en mer inngående forståelse av omdanningen  fra  muskel til kjøtt og endringer som skjer ved kjølelagring. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og selvstudier. Labøvelser  forutsetter  at antall studenter  er mer enn 5. 
Læringsstøtte:
Lærer vil være tilgjengelig i blokkperioden og vil utenom denne perioden kunne treffes på e-mail: bjorg.egelandsdal@nmbu.no
Pensum:
Vitenskapelige artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Master i enten Matvitenskap, Teknologi, Husdyrfag, Veterinærfag eller Biokjemi.
Anbefalte forkunnskaper:
Biokjemi ( B SCi nivå)  og MVI 274 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og ekskursjoner om det tilbys.
Vurderingsordning:
Muntlig presentasjon av prosjektarbeid/eksaminasjon teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Hvis kurset tilpasses færre kandidater, så gjelder spesielle regler.
Normert arbeidsmengde:
Undervisning 10-30 timer. Egenstudie 120-140 timer. Hvis kurset gis som et individuellt pensum, vil spesielle regler være gjeldende.     
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Fire dager  i juni blokken, ca 8 timer pr dag. Andre regler gjelder hvis pensumet gis tilpasset enkelstudenter.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått