Detaljer om emnet MVI480

MVI480 Prosessteknologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Reidar Barfod Schuller
Medvirkende: Trude Wicklund
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Ved oppmelding
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: PhD-studenter.
Emnets innhold:
Emnet inneholder teori på doktorgradsnivå om næringsmiddelteknologi, som masse- og energibalanse, materialegenskaper, varmetransport etc. og noe om prosesskontroll. Videre vil viktige enhetsoperasjoner som blanchering, pasteurisering, sterilisering, baking, steiking, infrarød, ohmsk og dielektrisk oppvarming, kjøling, og frysing tas opp. Emnet er et doktorgradskurs, og utføres som kollokvium/selvstudium.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal tilegne seg dyptgående kunnskaper om enhetsoperasjoner som brukes i produksjon av mat; slik som kjøling, frysing, tining, oppvarming, varmekonservering og sortering.

Ferdigheter: Studentene skal kunne vurdere enhetsoperasjoner i næringsmiddelindustrien til produksjon av mat.

Generell kompetanse: Videre vil de tilegne seg en dypere innsikt i forhold vedrørende maskiner, apparater og andre installasjoner i næringsmiddelindustrien

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier.
Læringsstøtte:
Veiledet kollokvium.
Pensum:
Handbook of Food Engineering, EDS. D.R. Heldmand and D.B. Lund, 2nd Edition (2007) ISBN 0-8247-5331-3.
Forutsatte forkunnskaper:
MVI280 og MVI281 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
MSc i Matvitenskap eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Muntlig eksamen teller 100 %.

Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Emnet gis ved behov. Minimum 5 deltagere.
Normert arbeidsmengde:
28 timer veiledet kollokvium og 272 timer selvstudium. Totalt 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kollokvier: 2 timer per uke i 14 uker.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått