Course code MVI480

MVI480 Prosessteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Reidar Barfod Schuller
Medvirkende: Trude Wicklund
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Ved oppmelding
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: PhD-studenter.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet inneholder teori på doktorgradsnivå om næringsmiddelteknologi, som masse- og energibalanse, materialegenskaper, varmetransport etc. og noe om prosesskontroll. Videre vil viktige enhetsoperasjoner som blanchering, pasteurisering, sterilisering, baking, steiking, infrarød, ohmsk og dielektrisk oppvarming, kjøling, og frysing tas opp. Emnet er et doktorgradskurs, og utføres som kollokvium/selvstudium.

Læringsutbytte:

Etter emnet vil studenten kunne utføre vurderinger, kvalitetssikring og beregninger knyttet til enhetsoperasjoner som kjøling, frysing, tining, oppvarming, varmekonsevering og sortering.


Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier.
Læringsstøtte:

Veiledet kollokvium.


Pensum:
Handbook of Food Engineering, EDS. D.R. Heldmand and D.B. Lund, 2nd Edition (2007) ISBN 0-8247-5331-3.
Forutsatte forkunnskaper:
MVI280 og MVI281 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
MSc i Matvitenskap eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Emnet gis ved behov.
Normert arbeidsmengde:
28 timer veiledet kollokvium og 272 timer selvstudium. Totalt 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kollokvier: 2 timer per uke i 14 uker.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bestått / Ikke bestått