Course code MVI394

MVI394 Molekylær ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Anders Kielland, Jan-Øivind Moskaug
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Høstsemesteret. Start primo september. Slutt medio november.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Næringsstoffene kan grovt deles inn i makro- og mikronæringsstoffer. Makronæringsstoffer tilfører kroppen energi og byggesteiner, mens mikronæringsstoffer som vitaminer, mineraler og ikke-essensielle næringsstoffer, har et vidt spekter av effekter på celler, vev og organer. Kurset vil belyse hvordan stoffer i maten vi spiser virker på cellene i kroppen, og sette dette i sammenheng med fysiologiske responser slik som immunregulering, fosterutvikling, regulering av fettvev og sykdomsutvikling knyttet til dette. Temaer som blir tatt opp er næringsstoffers virkning på genuttrykk (intracellulære signalveier, regulering av transkripsjonsfaktorer og/eller epigenetiske endringer), cellens respons på energistatus, oksidativt stress og antioksidanter, og hvordan ikke-essensielle næringsstoffer i matvareplanter (fytokjemikalier) blir metabolisert i celler og konsekvensen av dette. 
Læringsutbytte:
Kurset gir dagsaktuell innsikt i cellulære prosesser og legger grunnlaget for forståelse av helsepåstander, både riktige og uriktige, knyttet til matvarer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lab-øvelser og gjennomgang av eksamensrelevante spørsmål.
Læringsstøtte:

Canvas. Kursansvarlig kan kontaktes via e-post:  harald.carlsen@nmbu.no

Andre elektroniske verktøy vil bli tatt i bruk ved behov.

Pensum:
Utvalgte artikler. Oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap i ernæring tilsvarende HFE200 og MVI291.
Anbefalte forkunnskaper:
Det er anbefalt å ha basiskunnskaper innen cellebiologi, immunologi, molekylærbiologi, fysiologi og biokjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelser m/fremlegging av resultater.
Vurderingsordning:
Tre timers skriftlig slutteksamen, som teller 100% av karakteren. Tilgang til å gå opp til eksamen forutsetter bestått på laboratorieøvelse.
Sensor:
Ekstern og intern sensur på skriftlig individuell eksamen. Ekstern sensor evaluerer minimum 25 eksamenbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
18 timers forelesninger. 15 timers labøvelser inkludert gjennomgang av resultatene. 4 timers gjennomgang av eksamensrelevante oppgaver. 113 timer forberedelser og selvstudium. Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Ti ukers undervisning bestående av kombinasjoner av forelesninger, laboratorieøvelser og gjennomgang av eksamensrelevante oppgaver; 1-2 ganger 2 timer per uke fordelt på to dager. Totalt estimeres det at forelesningene vil være 18 timer, mens ca 15 timer er satt av til laboratorieøvelser og fremlegging av resultater. 8 timer er satt av til oppgavegjennomgang + labrapportfremlegging.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått