Detaljer om emnet MVI392

MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Anders Kielland, Knut Rudi
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:
Kurset omhandler prosesser fra mat tas inn i munnen til den er omdannet til molekyler som brukes i energiomsetning og oppbygning i menneskekroppen. Anatomiske og fysiologiske egenskaper hos organer som er involvert i fordøyelsen av mat, opptak av næringsstoffer og dannelse av molekyler som går inn i kroppens energibalanse og anabolisme vil bli behandlet inngående. I tillegg gjennomgås tarmens immunsystem og de mest vanlige tarmsykdommene. Det vil også bli gitt en oversikt over mikrobiotaens roller i ernæring og helse.
Læringsutbytte:
Emnet skal øke studentenes helhetlige forståelse av hvordan maten blir tatt opp i kroppen. Emnet er tilpasset studenter på mastergrads og PhD nivå som tar sikte på å arbeid med helsemessige aspekter av ernæring i matvareproduksjon, produktutvikling, forskning og i offentlig forvaltning. Det skal også gjøre dem i stand til å kommunisere med helsefaglig personell.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og lærerstyrte kollokvier.
Læringsstøtte:

Canvas. Kollokvieveiledning.

Epost: harald.carlsen@nmbu.no

Pensum:
Kollokvieoppgaver definerer pensum. Støttelitteratur er læreboken; Kim Barrett (2014). Gastrointestinal Physiology (2. edition). Lange. 321 sider. I tillegg vil utvalgte artikler være aktuelle. Dette oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap i cellebiologi (tilsvarende BIO100), biokjemi (tilsvarende KJB200) og ernæringslære (tilsvarende HFE100). 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden. Teller 100% av karakter (A-F).
Sensor:
Karakter fastsettes av faglærer i samråd med ekstern sensor. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 18 timer. Kollokviearbeid 18 timer. Forberedelser og selvstudium: 114 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Hver uke består av en dobbeltime forelesning og en dobbeltime kollokviearbeid med oppfølgning fra lærer. 
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått