Course code MVI392

MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Harald Carlsen
Medvirkende: Siv Kjølsrud Bøhn, Knut Rudi
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-MATVIT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset omhandler prosesser fra mat tas inn i munnen til den er omdannet til molekyler som brukes i energiomsetning og oppbygning i menneskekroppen. Anatomiske og fysiologiske egenskaper hos fordøyelsesorganene (mage-tarm, lever, bukspyttkjertel) blir beskrevet. Videre går vi inngående inn på hvordan disse organene bidrar til fordøyelse, opptak og omsetning av næringsstoffene i maten. I tillegg gjennomgås tarmens immunsystem og de mest vanlige tarmsykdommene. Det vil også bli gitt en oversikt over mikrobiomets roller i ernæring og helse som naturlig er knyttet til FNs tredje bærekraftsmål (God helse; Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder).
Læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studentenes skal få en helhetlige forståelse av hvordan fordøyelsessystemet, assosierte organer og tarmens mikroflora er organisert og hvordan dette bidrar til fordøyelse, opptak til blodet og videre omsetning i kroppen. Videre skal studentene ha fått en forståelse av sentrale sykdommer knyttet til tarmen slik som cøliaki, tarmbetennelse og irritabel tarm. 

FERDIGHETER

Studentene skal få en teoretisk forståelse av tarmens anatomi og fysiologi som gjør studentene i stand til å forstå forskningslitteratur om temaet og ha et kritisk til blikk til medieoppslag som omhandler særlig ernæring og dens effekter på tarmfunksjon og sykdommer.

GENERELL KOMPETANSE

Studenter på mastergrads- og PhD-nivå bør få et faglig grunnlag for å arbeide med helsemessige aspekter av ernæring i matvareproduksjon, produktutvikling, forskning og i offentlig forvaltning. Studenten skal også være i stand til å kommunisere med helsefaglig personell.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og lærerstyrte kollokvier.
Læringsstøtte:

Canvas. Forelesninger, eksamensrelevante spørsmål, annet undervisningsmateriell.

Epost: harald.carlsen@nmbu.no

Pensum:
Kollokvieoppgaver definerer pensum. Støttelitteratur er læreboken; Kim Barrett (2014). Gastrointestinal Physiology (2. edition). Lange. 321 sider. I tillegg vil utvalgte artikler være aktuelle. Dette oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap i cellebiologi (tilsvarende BIO100), biokjemi (tilsvarende KJB100 eller KJB200).  
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i ernæring og fysiologi.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden. Teller 100% av karakter (A-F).
Sensor:
Karakter fastsettes av faglærer i samråd med ekstern sensor. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 20 timer. Kollokviearbeid 20 timer. Forberedelser og selvstudium: 85 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Hver uke består av en dobbeltime forelesning og en dobbeltime kollokviearbeid med oppfølgning fra lærer. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer