MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Harald Carlsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger 20 timer. Kollokviearbeid 20 timer. Forberedelser og selvstudium: 85 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset omhandler prosesser fra mat tas inn i munnen til den er omdannet til molekyler som brukes i energiomsetning og oppbygning i menneskekroppen. Anatomiske og fysiologiske egenskaper hos fordøyelsesorganene (mage-tarm, lever, bukspyttkjertel) blir beskrevet. Videre går vi inngående inn på hvordan disse organene bidrar til fordøyelse, opptak og omsetning av næringsstoffene i maten. I tillegg gjennomgås tarmens immunsystem og de mest vanlige tarmsykdommene. Det vil også bli gitt en oversikt over mikrobiomets roller i ernæring og helse som naturlig er knyttet til FNs tredje bærekraftsmål (God helse; Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder).

Dette lærer du

KUNNSKAP

Studentenes skal få en helhetlige forståelse av hvordan fordøyelsessystemet (fordøyelseskanalen og assosierte organer) og tarmens mikroflora er organisert og regulert og hvordan dette bidrar til fordøyelse, væskeregulering, opptak til blodet og videre omsetning i kroppen. Videre skal studentene ha fått en forståelse hvordan immunsystemet er organisert i fordøyelsekanalen og hvordan sentrale sykdommer knyttet til tarmen kan opptre, slik som cøliaki, tarmbetennelse, magesår og irritabel tarm.

FERDIGHETER

Studentene skal få en teoretisk forståelse av tarmens anatomi og fysiologi som gjør studentene i stand til å forstå forskningslitteratur om temaet og ha et kritisk til blikk til medieoppslag som omhandler særlig ernæring og dens effekter på tarmfunksjon og sykdommer.

GENERELL KOMPETANSE

Studenter på mastergrads- og PhD-nivå bør få et faglig grunnlag for å arbeide med helsemessige aspekter av ernæring i matvareproduksjon, produktutvikling, forskning og i offentlig forvaltning. Studenten skal også være i stand til å kommunisere med helsefaglig personell.

 • Forelesninger og lærerstyrte kollokvier.
 • Canvas. Forelesninger, eksamensrelevante spørsmål, annet undervisningsmateriell.

  Epost: harald.carlsen@nmbu.no

 • Kollokvieoppgaver definerer pensum. Støttelitteratur er læreboken; Kim Barrett (2014). Gastrointestinal Physiology (2. edition). Lange. 321 sider. I tillegg vil utvalgte artikler være aktuelle. Dette oppgis ved kursstart.
 • Grunnleggende kunnskap i cellebiologi (tilsvarende BIO100), biokjemi (tilsvarende KJB100 eller KJB200).
 • Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden. Teller 100% av karakter (A-F).

 • Karakter fastsettes av faglærer i samråd med ekstern sensor.
 • Hver uke består av en dobbeltime forelesning og en dobbeltime kollokviearbeid med oppfølgning fra lærer.
 • M-MATVIT
 • Realfag