Course code MVI384

MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Judith Ann Narvhus, Harald Carlsen
Medvirkende: Siv Fagertun Remberg, Siv Fagertun Remberg, Anna Haug, Anna Haug, Magny Sissel Skinlo Thomassen, Magny Sissel Skinlo Thomassen, Gerd Elisabeth Vegarud, Trude Wicklund, Anne Kjersti Uhlen, Anne Kjersti Uhlen, Harald Carlsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Emnet avholdes neste gang vår 2018. Deretter vil emnet kun gis hvert partallsår.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet avholdes neste gang vår 2018. Deretter vil emnet kun gis hvert partallsår.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

1) Definisjoner, lovgivning, regulering, trender, etikk, konsumentens krav, reklamer, medier, kliniske studier.

2) Funksjonelle produkter og ingredienser fra cerealier og andre frøprodukter, vegetabilier og frukt.

3) Funksjonelle produkter og ingredienser fra melk og fisk.

4) Probiotika og prebiotika.

Læringsutbytte:
Studentene vil utvikle bred kunnskap og forståelse for hvordan ulike næringsmidler og ingredienser kan påvirke helsen i områder utenfor tradisjonelle ernæringsfag. Det vil legges vekt på å utvikle en faglig basert, kritisk holdning til produkter og ingredienser, og en forståelse for hvordan det nasjonale og internasjonale regelverket har innvirkning på utviklingen innenfor fagfeltet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner. Utstrakt bruk av internettinformasjon.
Læringsstøtte:

Lærene for de ulike emner kan kontaktes for veiledning i forbindelse med presentasjonsforberedelse (judith.narvhus@nmbu.no).

Canvas. 

Pensum:
Utvalg av artikler og bokkapitler. Vil bli annonsert i Canvas og i forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnkunnskaper på 200-nivå i ernæring, fysiologi, næringsmiddelskjemi og -mikrobiologi.
Anbefalte forkunnskaper:
Melk og melkebehandling (MVI273 eller tilsvarende).   Matplanter (MVI275 eller tilsvarende).  Muskelmat, -råvare og teknologi (MVI274 eller tilsvarende). 
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag og på alle studentpresentasjoner.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3,5 t), teller 100 %. For å få adgang til eksamen må de obligatoriske presentasjonene være bestått. 
Sensor:

Skriftlige eksamensspørsmål vurderes og godkjennes av ekstern sensor.

Presentasjoner evalueres internt (bestått / ikke bestått). 

Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser.

Både presentasjoner og eksamen må bestås for å bestå emnet.

Merknader:
Emnet avholdes neste gang vår 2018. Deretter vil emnet kun gis hvert partallsår.
Normert arbeidsmengde:
Forelesning: 44 t.; kollokvier: 22 t.; selvstudium og arbeid med presentasjoner: 234 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesninger per uke og 2 timer studentpresentationer per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått