Course code MVI384

MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Judith Ann Narvhus
Medvirkende: Siv Fagertun Remberg, Anna Haug, Magny Sissel Skinlo Thomassen, Gerd Elisabeth Vegarud, Trude Wicklund, Anne Kjersti Uhlen, Harald Carlsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Kurset avholdes Høstparalllell 2016 . Kurset er under revidering
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 20
Undervises i periode:
Emnet holdes neste gang høstparallellen i 2016. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
1) Definisjoner, lovgivning, regulering, trender, etikk, konsumentens krav, reklamer, medier, kliniske studier. 2) Funksjonelle produkter og ingredienser fra cerealier og andre frøprodukter, vegetabilier og frukt. 3) Funksjonelle produkter og ingredienser fra melk og fisk. 4) Probiotika og prebiotika.
Læringsutbytte:
Studentene vil utvikle en bred kunnskap og forståelse for hvordan ulike næringsmidler og ingredienser kan påvirke helsen, i områder utenfor tradisjonelle ernæringsfag. Det vil legges vekt på å utvikle en faglig basert, kritisk holdning til produkter og ingredienser, og en forståelse for hvordan det nasjonale og internasjonale reglementet har innvirkning på utviklingen innenfor dette fagfeltet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger per uke, gruppearbeid og presentasjoner. Utstrakt bruk av internettinformasjon.
Læringsstøtte:
Lærene for de ulike emner kan kontaktes for veiledning i forbindelse med presentasjonsforberedelse. Fronter. judith.narvhus@nmbu.no
Pensum:
Utvalg av artikler og bokkapitler. Vil bli annonsert på Fronter og i forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnkunnskaper på 200-nivå i ernæring, næringsmiddelskjemi og -mikrobiologi.
Anbefalte forkunnskaper:
Melk og melkebehandling (MVI273), meieriteknologi (MVI383A).
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte på studentpresentasjoner.
Vurderingsordning:
Presentasjoner teller 40 % og skriftlig eksamen (3,5 t) teller 60 %.
Sensor:

Skriftlige eksamensspørsmål vurderes og godkjennes av ekstern sensor. Presentasjoner vil evalueres internt.

Både presentasjon og eksamen må bestås for å bestå emnet.

Merknader:
EMNET GIS IKKE HØSTEN 2015. Neste gang Høsten 2016
Normert arbeidsmengde:
Forelesning: 44 t.; kollokvier: 22t.; data-/internettundervisning: 22 t.; selvstudium: 212 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
4 timer forelesninger per uke og 2 timer studentpresentationer per uke. Ca. 2 timer per uke egentid på datasalen.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått